Szukaj
Close this search box.

6/2020 Korekta raportu bieżącego 2/2020 dotyczącego podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 r.

Korekta raportu bieżącego 2/2020 dotyczącego podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 r.

Raport bieżący nr 6/2020
Data: 14.01.2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 2/2020. Przyczyną dokonania korekty jest fakt zidentyfikowania omyłki w zakresie wskazania wyników głosowania nad Uchwałą nr 4/01/2020 w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej oraz nad Uchwałą nr 5/01/2020 w sprawie zmian Statutu Spółkiw zakresie składu oraz kompetencji Zarządu, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 stycznia 2020 roku.

W załączniku do raportu nr 2/2020 „Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 stycznia 2020 roku” w Uchwale nr 4/01/2020 oraz Uchwale nr 5/01/2020 omyłkowo wskazano, że w głosowaniu tych uchwał oddano 133 516 głosów przeciw, a zgodnie z protokołami głosowań nad tymi uchwałami powinno być, że 133 516 głosów było wstrzymujących się.

Niniejsza korekta nie ma wpływu na treść protokołów z NWZA i ma jedynie charakter poprawienia omyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego.

Wynik głosowania nad Uchwałą nr 4/01/2020

Sformułowanie przed korektą:
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978
Liczba głosów “za”: 1.644.462
Liczba głosów “przeciw”: 133.516
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Sformułowanie po korekcie:
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978
Liczba głosów “za”: 1.644.462
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 133.516

Wynik głosowania nad Uchwałą nr 5/01/2020

Sformułowanie przed korektą:
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978
Liczba głosów “za”: 1.644.462
Liczba głosów “przeciw”: 133.516
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Sformułowanie po korekcie:
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.777.978
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.777.978
Liczba głosów “za”: 1.644.462
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 133.516

W załączeniu załącznik zawierający uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem korekty w zakresie wyników głosowania nad Uchwałą nr 4/01/2020 oraz Uchwałą 5/01/2020.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form