Dotacje

Jesteśmy dumni z naszych projektów realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej i rządu. Ta sekcja zawiera informacje dotyczące wszystkich projektów Medicalgorithmics realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich i polskiego rządu.

ECG TechBot

ECG TechBot - dedykowane oprogramowanie wykorzystujące zestaw algorytmów do automatycznej interpretacji sygnału EKG na podstawie metod głębokiego uczenia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.01.01.01-00-0248/17

0b262010069aa63ef38548ef705422c3

Choroby serca powodujące znaczącą śmiertelność, brak kadry medycznej, wydłużające się kolejki do specjalistów oraz rosnące koszty opieki zdrowotnej sprawiają, że konieczne jest wprowadzenie rozwiązań w medycynie minimalizujących niekorzystne skutki tych zjawisk. Innowacja produktowa, system ECG TechBot, odpowiada na obecne i przyszłe potrzeby rynku. Działanie systemu będzie oparte na zaawansowanych technologicznie algorytmach wykorzystujących głębokie sieci neuronowe.

Dzięki temu, jako pierwszy produkt na świecie, system będzie w stanie dostarczać wyniki analizy i interpretacji EKG w czasie rzeczywistym, nie wymagając weryfikacji specjalisty. Będzie to się przekładać na skrócenie czasu potrzebnego na wydanie diagnozy, co zwiększy skuteczność leczenia, np. poprzez podjęcie interwencji we wczesnym stadium rozwoju choroby.

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacji produktowej – oprogramowania ECG TechBot – wykorzystującego zaawansowane algorytmy do automatycznej analizy i interpretacji sygnału EKG na podstawie metod głębokiego uczenia. Rozwiązanie umożliwi automatyczną interpretację sygnału EKG z dowolnego rodzaju badania elektrokardiograficznego, co będzie wspierać personel medyczny i ułatwiać diagnostykę, odpowiadając globalnym potrzebom zgłaszanym przez sektor opieki zdrowotnej.

Automatyzacja procesu analizy i interpretacji EKG przyniesie największe korzyści w obszarze badań EKG o bardziej wymagających interpretacjach, takich jak monitorowanie Holtera lub wielodniowe, ale również w badaniach przesiewowych. Rozwiązanie umożliwi automatyczną interpretację sygnału EKG z dowolnego rodzaju badania elektrokardiograficznego, co będzie wspierać personel medyczny i ułatwiać diagnostykę, odpowiadając globalnym potrzebom zgłaszanym przez sektor opieki zdrowotnej.

Całkowity koszt projektu oraz całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 11 188 tys. złoty a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 335 tys. zloty.

Projekt realizowany w okresie: 2017-2022.

ECG TechBot – project description

Zakończone projekty

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form