Szukaj
Close this search box.

Zespół zarządzający

Jarosław Jerzakowski

COO, Członek Zarządu
Jarosław Jerzakowski to bardzo utalentowany profesjonalista biznesowy o silnym doświadczeniu w handlu międzynarodowym, rozwoju biznesu i marketingu. Jarosław ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie specjalizował się w handlu międzynarodowym i biznesie międzynarodowym. Dalej doskonalił swoje umiejętności na Uniwersytecie w Mannheim, gdzie odniósł znakomite sukcesy w programie European Master of Business Sciences (EMBS) i ukończył go z wyróżnieniem…
Od 2004 roku Jarosław kieruje swoją zawodową karierą w firmach IT, takich jak AdRem Software i Konica Minolta Business Solutions, zajmując stanowiska kierownicze w dziale sprzedaży i marketingu. Przez całą swoją drogę zawodową skupiał się na generowaniu wzrostu sprzedaży i poszerzaniu możliwości biznesowych na rynku międzynarodowym. W lutym 2013 roku dołączył do firmy Medicalgorithmics S.A., gdzie odegrał kluczową rolę w zakładaniu i rozwijaniu sprzedaży zagranicznej ich usług telekardiologicznych. Pod jego kierownictwem firma skutecznie świadczy usługi krytyczne dla ponad 90 000 pacjentów rocznie w ponad 20 różnych systemach opieki zdrowotnej na całym świecie. W uznaniu jego wiedzy i wkładu, w latach 2018-2020 pełnił również funkcję członka zarządu amerykańskiego oddziału firmy, Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC. Obecnie Jarosław pełni funkcję członka zespołu zarządzającego i dyrektora handlowego w firmie Medicalgorithmics S.A. W ramach tych obowiązków jest odpowiedzialny za globalny rozwój biznesu i inicjatywy sprzedażowe, wykorzystując swoje szerokie doświadczenie i strategiczną wizję w celu stymulowania wzrostu firmy na skalę światową.
Jarosław-Jerzakowski-min

Maciej Gamrot

CFO, Członek Zarządu
Maciej ukończył Wydział Zarządzania Uniwesytetu Łódzkiego, posiada kwalifikacje ACCA (brytyjskiego The Association of Chartered Certified Accountants) oraz Certified Internal Audytor (The Institute of Internal Auditors z USA).
W sierpniu 2021 r. został powołany na stanowisko członka zarządu, CFO Spółki. Wcześniej pracował jako CFO i dyrektor finansowy w Platige Image S.A. (czołowe studio animacji komputerowej), Audioteka S.A. (polska firma technologiczna dystrybuująca online i produkująca audiobooki), Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o, (wiodący producent okien po przejęciu tej spółki przez szwajcarską Grupę Arbonia A.G.). Wcześniej przez 14 lat pracował na różnych stanowiskach w Grupie Agora S.A. (m.in. Menedżer Sprawozdawczości Finansowej, Menedżer Audytu Wewnętrznego Grupy oraz p.o. Dyrektora Finansowego). Karierę rozpoczął w poprzednikach obecnych PwC oraz EY, gdzie pracował 3 lata w działach audytu i doradztwa.
Maciej-Gamrot-min

Przemysław Tadla

CTO, Członek Zarządu
Pan Przemysław Tadla posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w dużych międzynarodowych korporacjach działających w branżach elektroniki, motoryzacji, certyfikacji produktów i medycyny…
Przemysław-Tadla-min

Andrzej Gładysz

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu
Jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów rynku ubezpieczeń, współtwórca regulacji ubezpieczeniowych i nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, z 30-letnim stażem w ubezpieczeniach…
Począwszy od 1991 roku, przeszedł karierę zawodową od Ministerstwa Finansów i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, przez spółki grupy Commercial Union (obecnie Aviva), Prudential do grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontroli w PUNU, w latach 1998-2011 szereg funkcji w grupie Aviva (dyrektor generalny, prokurent, członek zarządów, członek rad nadzorczych), w latach 2011-2017 z-ca dyrektora oddziału Prudential w Polsce i prokurent Prudential Polska, a od 2017 dyrektor biura prawnego, członek komitetów sterujących i przewodniczący rad nadzorczych spółek w grupie PZU. Radca prawny od 1997 roku. Od 1998 roku aktywny działacz samorządu ubezpieczeniowego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, gdzie udziela się społecznie, bez wynagrodzenia, obok normalnie wykonywanych obowiązków. Społeczny przewodniczący i członek komisji, zespołów i grup roboczych PIU (Komisji Prawno-Legislacyjnej, Komisji Pośrednictwa, Rady Dobrych Praktyk, Zespołu Bancassurance), współtwórca nowego modelu organizacji PIU, kodeksu etyki i dobrych praktyk PIU. Aktywny i skuteczny reprezentant rynku w pracach legislacyjnych w parlamencie i na szczeblu rządowym, m.in. dzięki jego działaniom wypracowane zostały najnowsze regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach, ubezpieczeń grupowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i szkoleń w zakresie organizacji i regulacji rynku finansowego w Polsce i zagranicą, gdzie reprezentował Polskę i polski rynek ubezpieczeń. Laureat wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie ubezpieczeń. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP.

Michał Wnorowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Michał Wnorowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych:…
Medicalgorithmics, Develia, Alumetal, Voxel, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Braster, Enter Air, Armatura Kraków, ARM Property

Anna Sobocka

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie…
Posiada tytuł biegłego rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE). Specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 5-letniej pracy jako przedsiębiorca z dogłębnym zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu sektorach, ukształtowanym podczas ponad 15 lat pracy w audycie i doradztwie finansowym EY.

Sławomir Kościak

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z numerem licencji 303 i posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i Universität zu Köln w Niemczech…
ukończył program menedżerski Community of European Management Schools – Master’s in International Management (CEMS MIM). Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia na kursach dla maklerów papierów wartościowych (ZMiD) i dla doradców inwestycyjnych (PERK). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi w European Investment Fund w Luksemburgu i funduszu nieruchomościowym Morgan Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych funduszy i strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU, zarówno pieniędzmi własnymi Grupy PZU jak i powierzonymi przez klientów zewnętrznych, funduszami akcyjnymi, mieszanymi i absolutnej stopy zwrotu. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA. Członek Komitetu Inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł. Od 2014 na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu w Mabion SA. Członek Rady Nadzorczej Urteste S.A.

Paweł Lewicki

Członek Rady Nadzorczej
Paul Lewicki jest kognitywistą, przedsiębiorcą i inwestorem. Był profesorem psychologii poznawczej na Uniwersytecie w Tulsie od 1984 do 2009 roku, gdzie założył Laboratorium Nieświadomego Przetwarzania Informacji, korzystając z wielu grantów badawczych z National Science Foundation i National Institutes of Health…
Był jednym z pierwszych, którzy opublikowali dowody na to, że zaawansowana wiedza nabyta przez ludzi z doświadczenia obejmuje wielowymiarowe i wysoce interaktywne wzorce danych, które są znacznie bardziej złożone niż to, co ludzie są w stanie świadomie wyrazić, a nawet przekazać. Podejście to stało się popularne i szybko zostało przyjęte przez świat korporacyjny jako tak zwana „predykcyjna eksploracja danych” – dzięki czemu komputery czerpią z Big Data bardziej złożone wzorce, niż ludzie mogą zrozumieć, a następnie wykorzystują te wzorce do tworzenia nowych prognoz. Dr Lewicki założył StatSoft, gdzie był dyrektorem generalnym i głównym udziałowcem. StatSoft to firma, która była pionierem komercyjnych zastosowań eksploracji danych. StatSoft szybko stał się znaczącym wytwórcą rozwiązań do eksploracji danych dla wszystkich branż z biurami w 30 krajach i ponad 1 milionem kont. StatSoft został sprzedany firmie Dell w 2014 roku. Jako kognitywista dr Lewicki kontynuuje rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI), które sprawiają, że komputery stają się inteligentniejsze. Jako biznesmen dr Lewicki inwestuje (i pomaga rozwijać) firmy, które starają się „coś zmienić”, wykorzystując sztuczną inteligencję do promowania ogólnego dobrobytu poprzez przyspieszenie postępu technologicznego, szczególnie w dziedzinie medycyny, która tradycyjnie wolniej wdrażała sztuczną inteligencję.

Krzysztof Siemionow

Członek Rady Nadzorczej
Dr n. med. Kris Siemionow (MD, PhD ) jest z wykształcenia chirurgiem ortopedii i przedsiębiorcą, który założył i współtworzył wiele firm medycznych, które wykorzystują zaawansowaną technologię do poprawy wyników klinicznych…
Dr Siemionow ukończył rezydenturę w Cleveland Clinic Foundation w zakresie chirurgii ortopedycznej oraz stypendium chirurgii kręgosłupa w Rush University Medical Center. Jego doktorat skupiał się na wpływie stanu zapalnego na funkcję komórek nerwowych. Dr Siemionow jest współzałożycielem Global Spine Outreach, organizacji non-profit, której misją jest „ratowanie dzieci z poważnymi deformacjami kręgosłupa”. Jest współzałożycielem Holo Surgical Inc, firmy zajmującej się chirurgią cyfrową, która opracowała oparty na sztucznej inteligencji system naprowadzania chirurgicznego, który ma obecnie zastosowanie kliniczne. Jest także współzałożycielem Inteneural Networks Inc, firmy, która wykorzystuje uczenie maszynowe do diagnozowania zaburzeń neurodegeneracyjnych. Jest także współzałożycielem Kardiolytics Inc, firmy, która wykorzystuje uczenie maszynowe sztucznej inteligencji w rozwijaniu algorytmów do automatycznej analizy obrazów tomografii komputerowej serca i układu krwionośnego. Dr Siemionow jest autorem ponad 100 recenzowanych artykułów, streszczeń i rozdziałów w książkach dotyczących chirurgii i podstawowych badań naukowych. Posiada 50 patentów i zgłoszeń patentowych, które zostały z powodzeniem skomercjalizowane. Dr Siemionow jest obecnie członkiem zarządu Dystrogen Therapeutics, Kardiobot, Dystrogen Gene Therapeutics oraz Biometryks.

Andrzej Gładysz

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu
Jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów rynku ubezpieczeń, współtwórca regulacji ubezpieczeniowych i nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, z 30-letnim stażem w ubezpieczeniach…
Począwszy od 1991 roku, przeszedł karierę zawodową od Ministerstwa Finansów i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, przez spółki grupy Commercial Union (obecnie Aviva), Prudential do grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontroli w PUNU, w latach 1998-2011 szereg funkcji w grupie Aviva (dyrektor generalny, prokurent, członek zarządów, członek rad nadzorczych), w latach 2011-2017 z-ca dyrektora oddziału Prudential w Polsce i prokurent Prudential Polska, a od 2017 dyrektor biura prawnego, członek komitetów sterujących i przewodniczący rad nadzorczych spółek w grupie PZU. Radca prawny od 1997 roku. Od 1998 roku aktywny działacz samorządu ubezpieczeniowego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, gdzie udziela się społecznie, bez wynagrodzenia, obok normalnie wykonywanych obowiązków. Społeczny przewodniczący i członek komisji, zespołów i grup roboczych PIU (Komisji Prawno-Legislacyjnej, Komisji Pośrednictwa, Rady Dobrych Praktyk, Zespołu Bancassurance), współtwórca nowego modelu organizacji PIU, kodeksu etyki i dobrych praktyk PIU. Aktywny i skuteczny reprezentant rynku w pracach legislacyjnych w parlamencie i na szczeblu rządowym, m.in. dzięki jego działaniom wypracowane zostały najnowsze regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach, ubezpieczeń grupowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i szkoleń w zakresie organizacji i regulacji rynku finansowego w Polsce i zagranicą, gdzie reprezentował Polskę i polski rynek ubezpieczeń. Laureat wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie ubezpieczeń. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP.

Michał Wnorowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Michał Wnorowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych:…
Medicalgorithmics, Develia, Alumetal, Voxel, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Braster, Enter Air, Armatura Kraków, ARM Property

Anna Sobocka

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie…
Posiada tytuł biegłego rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE). Specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 5-letniej pracy jako przedsiębiorca z dogłębnym zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu sektorach, ukształtowanym podczas ponad 15 lat pracy w audycie i doradztwie finansowym EY.

Andrzej Gładysz

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu
Jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów rynku ubezpieczeń, współtwórca regulacji ubezpieczeniowych i nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, z 30-letnim stażem w ubezpieczeniach…
Począwszy od 1991 roku, przeszedł karierę zawodową od Ministerstwa Finansów i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, przez spółki grupy Commercial Union (obecnie Aviva), Prudential do grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontroli w PUNU, w latach 1998-2011 szereg funkcji w grupie Aviva (dyrektor generalny, prokurent, członek zarządów, członek rad nadzorczych), w latach 2011-2017 z-ca dyrektora oddziału Prudential w Polsce i prokurent Prudential Polska, a od 2017 dyrektor biura prawnego, członek komitetów sterujących i przewodniczący rad nadzorczych spółek w grupie PZU. Radca prawny od 1997 roku. Od 1998 roku aktywny działacz samorządu ubezpieczeniowego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, gdzie udziela się społecznie, bez wynagrodzenia, obok normalnie wykonywanych obowiązków. Społeczny przewodniczący i członek komisji, zespołów i grup roboczych PIU (Komisji Prawno-Legislacyjnej, Komisji Pośrednictwa, Rady Dobrych Praktyk, Zespołu Bancassurance), współtwórca nowego modelu organizacji PIU, kodeksu etyki i dobrych praktyk PIU. Aktywny i skuteczny reprezentant rynku w pracach legislacyjnych w parlamencie i na szczeblu rządowym, m.in. dzięki jego działaniom wypracowane zostały najnowsze regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach, ubezpieczeń grupowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i szkoleń w zakresie organizacji i regulacji rynku finansowego w Polsce i zagranicą, gdzie reprezentował Polskę i polski rynek ubezpieczeń. Laureat wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie ubezpieczeń. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP.

Michał Wnorowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Michał Wnorowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych:…
Medicalgorithmics, Develia, Alumetal, Voxel, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Braster, Enter Air, Armatura Kraków, ARM Property

Sławomir Kościak

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z numerem licencji 303 i posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i Universität zu Köln w Niemczech…
ukończył program menedżerski Community of European Management Schools – Master’s in International Management (CEMS MIM). Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia na kursach dla maklerów papierów wartościowych (ZMiD) i dla doradców inwestycyjnych (PERK). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi w European Investment Fund w Luksemburgu i funduszu nieruchomościowym Morgan Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych funduszy i strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU, zarówno pieniędzmi własnymi Grupy PZU jak i powierzonymi przez klientów zewnętrznych, funduszami akcyjnymi, mieszanymi i absolutnej stopy zwrotu. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA. Członek Komitetu Inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł. Od 2014 na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu w Mabion SA. Członek Rady Nadzorczej Urteste S.A.

Ravi Chandran

Dyrektor Biznesu APAC
Ravi jest profesjonalistą, który posiada ponad trzy dekady różnorodnego doświadczenia w dziedzinach urządzeń medycznych, specjalizacji chirurgicznych oraz zdalnej opieki zdrowotnej. Przez całą swoją karierę współpracował z globalnymi liderami branży medycznej, nawiązując partnerstwa z grupami innowacyjnymi w dziedzinie technologii w celu inkubacji i wprowadzenia na rynek najnowocześniejszych rozwiązań…
Jako inżynier, pasjonuje go wykorzystanie technologii w celu poprawy dostępności opieki zdrowotnej. Odgrywał kluczową rolę w udanym wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań. Od wprowadzania takich innowacji jak bezcementowa endoproteza stawu biodrowego w chirurgii rewizyjnej czy operacje bariatryczne, po kierowanie inicjatywami w dziedzinie zdalnej diagnostyki arytmii i monitorowania ciąży wysokiego ryzyka. Zawsze dążył do wcześniejszego przyjęcia medycznych innowacji. W obszarze technologii informatycznych w opiece zdrowotnej, opracował rozwiązania umożliwiające świadczenie usług opieki domowej w przypadku chorób przewlekłych i rehabilitacji. Jego ekspertyza wykracza poza rozwiązania techniczne i obejmuje budowanie zespołów, rekrutowanie i rozwijanie talentów, aby tworzyć wysoce efektywne zespoły w obszarze usług technicznych i raportowania wyników elektrokardiograficznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu na obszarze Azji i Pacyfiku, aktywnie przyczynia się do transformacji krajobrazu opieki zdrowotnej, dążąc do poprawy wyników leczenia pacjentów.
Ravi

Linda S Johnson

Dyrektor Naukowy
Linda Johnson uzyskała stopień doktora medycyny na Uniwersytecie w Lund w Szwecji w 2007 roku, a następnie w 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie kardiologii na tym samym uniwersytecie. Jest specjalistką z certyfikatem zarządu ds. obrazowania i badań funkcjonalnych w Szwecji oraz adiunktem w dziedzinie epidemiologii układu sercowo-naczyniowego na Uniwersytecie w Lund od 2021 roku…
Ukończyła również międzynarodowe stypendium w Population Health Research Institute na Uniwersytecie McMaster w Kanadzie i jest autorką ponad 30 recenzowanych prac naukowych w dziedzinie przewidywania i zapobiegania arytmii. Jako Dyrektor Naukowy w MEDICALgorithmics kieruje badaniami na światowym poziomie w zakresie diagnostyki i przewidywania chorób serca.
Linda

Magdalena Ślusarczyk

Dyrektor Klinicznych Usług i Implementacji Produktu
Absolwentka Uniwersytetu AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek zarządu Akademickiego Związku Sportowego AGH oraz absolwentka Szkoły Medycznej w Krakowie. Ukończyła kursy “Train the Trainer” oraz “Clinical Trials and Product Pharma Development” na Uniwersytecie Warszawskim…
Magda jest, certyfikowanym przez Society for Cardiological Science and Technology w Wielkiej Brytanii, analitykiem EKG z ponad 12-letnim doświadczeniem. Od grudnia 2010 roku jest odpowiedzialna za analizę EKG, wsparcie kliniczne i techniczne dla sprzedaży międzynarodowej, wdrożenie systemu PocketECG na całym świecie, włączając w to tworzenie centrów monitorowania oraz budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi i klientami końcowymi w firmie Medicalgorithmics S.A. Odpowiedzialna jest także za udział firmy w badaniach klinicznych oraz wspieranie rozwoju nowych produktów. Od 2022 roku pełni funkcję Kierownika Produktu Klinicznego w Nestmedic S.A., producencie rozwiązań monitorowania KTG zdalnie. W latach 2020-2022 była wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, specjalizującym się w elektroradiologii. Biegle posługuje się językiem angielskim i szwedzkim. Prywatnie wieloletni trener piłki siatkowej.
Magda

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form