Zespół Zarządzający

Jarosław Jerzakowski
Maciej Gamrot
Przemysław Tadla
James Landis
 • MA-4317-kadr

  Członek Zarządu

  JAROSŁAW JERZAKOWSKI

  Jarosław Jerzakowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie ukończył Handel Zagraniczny i International Business oraz Uniwersytetu w Mannheim, gdzie z wyróżnieniem ukończył program European Master of Business Sciences (EMBS). Od 2004 roku zawodowo zajmuje się rozwojem sprzedaży na rynkach zagranicznych i marketingiem. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Konica Minolta Business Solutions oraz Adrem Software. Od lutego 2013 roku odpowiada w Medicalgorithmics S.A. za rozwój biznesu zagranicznego poza USA. Zbudował od podstaw i rozwinął sprzedaż zagraniczną w zakresie świadczenia usług tele-kardiologicznych do ponad 70 tysięcy pacjentów rocznie w 17 zróżnicowanych pod kątem systemów opieki zdrowotnej krajach. W okresie 2018-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w Spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC.

 • Członek Zarządu ds. Finansowych

  MACIEJ GAMROT

  Jest absolwentem Uniwesytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania. Posiada kwalifikacje ACCA (brytyjskiego The Association of Chartered Certified Accountants) oraz Certified Internal Audytor (The Institute of Internal Auditors z USA). Karierę zawodową rozpoczynał w działach audytu PWC oraz EY. Od wielu lat pełni funkcje menadżerskie w obszarze finansów i audytu. Przez 14 lat pracował na różnych stanowiskach w Grupie Agora S.A. (m.in. menedżer sprawozdawczości finansowej, menedżer audytu wewnętrznego grupy kapitałowej oraz p.o. dyrektora finansowego), następnie jako członek zarządu ds. Finansowych i dyrektor finansowy w Platige Image S.A., Audioteka S.A., Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o, (po przejęciu tej spółki przed Grupę Arbonia A.G.). W dniu 23 sierpniu 2021 r. powołany na stanowisko członka zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics S.A.

 • Członek Zarządu

  PRZEMYSŁAW TADLA

  Pan Przemysław Tadla posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w dużych, międzynarodowych koncernach działających w branży elektronicznej, motoryzacyjnej, certyfikacji wyrobów oraz branży medycznej.

  Od 2008 roku zajmuje się oceną zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa oraz certyfikacją wyrobów na rynek USA oraz najważniejsze rynki międzynarodowe. Z Medicalgorithmics S.A. był związany od połowy 2013 do 2021 roku. Zajmował kilka stanowisk, między innymi kierował Działem Rozwoju Strategii oraz był Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością przy Zarządzie. Jako dyrektor ds. Strategii odpowiadał za wspieranie Zarządu Spółki w opracowywaniu, komunikowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu strategicznych inicjatyw Spółki. Pośród najważniejszych projektów, za które odpowiadał, był projekt nowego systemu do hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej PocketECG CRS, który zakończył się certyfikacją CE oraz FDA w 2018 roku. Dodatkowo przez wiele lat jako Dyrektor Product Compliance nadzorował dział certyfikacji wyrobów medycznych Spółki, który odpowiadał za wszelkie sprawy regulacyjne dotyczące wyrobów medycznych, w tym certyfikaty i rejestracje na całym świecie. W ostatnim okresie pracy dla Medicalgorithmics S.A. jako Dyrektor Operacyjny kierował zakładem produkcyjnym Spółki.

  Po odejściu z Medicalgorithmics S.A. rozpoczął działalność jako konsultant w spółce RASC Sp. z o.o. i współpracował  z przedsiębiorstwami z branzy med-tech z Europy oraz Stanów Zjednoczonych wspierając je w zakresie rozwoju produktów, strategii certyfikacji i dopuszczenia do obrotu. Od początku 2022 roku jako Dyrektor Operacyjny odpowiada za rozwój produktów w amerykańskich startupach Biometryks LLC oraz Kardiolytics Inc.

  Pan Przemysław Tadla jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Pan Przemysław Tadla będzie odpowiedzialny w Zarządzie za obszar technologii, jako Chief Technology Officer.

 • jamesheadshot2022

  Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu na Amerykę Północną (Vice President of Sales and Business Development for North America)

  JAMES LANDIS

  James Landis wnosi do spółki 20-letnie doświadczenie w sprzedaży i rozwoju biznesu, w szczególności na rynku usług monitoringu kardiologicznego. Jako dyrektor Medicalgorithmics jest odpowiedzialny za rozszerzenie kanałów dystrybucji i rozwój inicjatyw wzrostu sprzedaży na rynkach Ameryki Północnej, w szczególności w USA.

  James Landis to menadżer z blisko 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży, zarządzania i rozwoju biznesu. Jego specjalizacją jest budowanie sprawnych i efektywnych zespołów sprzedażowych w branży usług medycznych. Odznacza się głęboką wiedzą na temat monitoringu serca, analizy AI EKG i technologii medycznych. Podczas kariery zawodowej z sukcesami opracował i wdrożył strategie sprzedaży i marketingu dla technologicznych usług zdrowotnych i zdalnego monitorowania stanu pacjentów. Był również zaangażowany w planowanie strategiczne oraz budowanie i zarządzanie zespołami sprzedaży. W trakcie kariery był wielokrotnie nagradzany za doskonałe rezultaty i przekraczanie celów sprzedażowych.

  Przed dołączeniem do Medicalgorithmics, James Landis był dyrektorem sprzedaży w firmie Biotronik – jednym z globalnych liderów rynku technologii medycznych. Przez cztery lata pracował również jako dyrektor sprzedaży w Bardy Diagnostics (obecnie Baxter) – amerykańskiej firmie specjalizującej się w rozwiązaniach i usługach w obszarze diagnostyki kardiologicznej. Na tych stanowiskach zarządzał zespołami sprzedażowymi i nadzorował wszystkie aspekty rozwoju biznesu. Karierę zawodową rozpoczął w AstraZeneca w Nowym Jorku.