Prospekt

Kapitał zakładowy Medicalgorithmics SA podzielony jest na 4 976 385 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wydane papiery wartościowe są akcjami na okaziciela. Akcje są dopuszczone do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

SeriesThe number of actionsDate of the resolution on the issue
A1,747,200October 29, 2010
B508 200June 20, 2011
C236 926June 20, 2011
D929 600June 18, 2012
E33,600March 26, 2014
F151,000March 31, 2016
G721 303March 31, 2016
H648 556October 26, 2021
Total number of shares4 976 385

Załączniki

Dokument informacyjny, 2012

Dokument informacyjny, 2011

Prospekt emisyjny z 2014 roku

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form