Szukaj
Close this search box.

5/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli

5/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli

Raport bieżący: 5/2017

Data: 11.04.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka, Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. Spółka uzyskała informacje o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”), spółkę zależną od Emitenta, wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii
PocketECG, na terenie USA. Okresowe zestawienia danych dotyczących złożonych przez ML LLC wniosków o płatność, przedstawiają się następująco:
Q1 2016 – 14.571 wniosków
Q2 2016 – 13.840 wniosków
Q3 2016 – 14.559 wniosków
Q4 2016 – 12.944 wniosków
Q1 2017 – 17.056 wniosków
Wzrost liczby złożonych wniosków o płatność jest w główniej mierze spowodowany przejęciem przez ML LLC klientów AMI/Spectocor wskutek zawarcia ostatecznej ugody i umowy z dnia 28 grudnia 2016 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2016.
Przejmowanie klientów AMI/Spectocor, które ma przełożenie na wzrost liczby składanych przez ML LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli, odbywało się stopniowo w trakcie Q1 2017. W dwóch ostatnich tygodniach marca 2017 roku liczba wystawionych wniosków wyniosła 3625 i była wyższa o 69% aniżeli średnia dwutygodniowa liczba wniosków składanych przez ML LLC w roku 2016.

Zarząd Emitenta spodziewa się dalszego wzrostu liczby składanych przez ML LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnych tygodniach

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form