Szukaj
Close this search box.

Podsumowanie wyników za I półrocze 2017 Medicalgorithmics SA

Podsumowanie wyników za I półrocze 2017 Medicalgorithmics SA

  • Rekordowe wyniki Grupy za I półrocze 2017 – sprzedaż powyżej 100 mln zł, trzykrotnie wyższa EBITDA oraz podwojenie zysku netto.
  • Dynamiczny wzrost liczby przeprowadzanych badań systemem PocketECG dzięki obsłudze klientów AMI/Spectocor.
  • Liczne działania sprzedażowe wzmacniające świadomość technologii, usług i marki PocketECG w USA wśród elektrofizjologów.
  • Rozpoczęcie wdrożeń pilotażowych nowego produktu – sytemu do rehabilitacji kardiologicznej (PocketECG CRS).

Medicalgorithmics S.A., dostawca rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku. Spółka kontynuowała realizację strategii opierając działalność o innowacyjny system PocketECG. Skonsolidowana sprzedaż Grupy obejmuje głównie przychody z usług medycznych świadczonych na rynku USA, generowanych przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz przychody abonamentowe osiągane przez Medicalgorithmics S.A. pochodzące ze współpracy z pozostałymi partnerami strategicznymi.

W I półroczu 2017 roku przychody Grupy wyniosły 102,5 mln zł, co stanowi wzrost o 94% r/r. Podwojenie przychodów było możliwe dzięki istotnemu wzrostowi skali działalności, na co wypływ miało przejęcie klientów AMI Monitoring, Inc. oraz objęciu konsolidacją wyników Medi-Lynx za całe półrocze 2017.

Przychody Medi-Lynx są pochodną liczby wykonanych usług diagnostycznych w danym okresie. W I półroczu 2017 liczba złożonych wniosków o płatność od ubezpieczycieli w związku z wykonanymi usługami osiągnęła rekordowy poziom 46 tys., wzrost o 62% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zarząd Medicalgorithmics spodziewa się, iż w drugim półroczu liczba wniosków będzie jeszcze wyższa dzięki efektom kampanii sprzedażowej oraz obsłudze zwiększonej bazy klientów.

W I półroczu 2017 Grupa osiągnęła także rekordowe poziomy zysków. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 17,8 mln zł (+188% r/r), zysk EBITDA wzrósł do 24,4 mln zł (+229% r/r), a zysk netto Grupy osiągnął poziom 13,0 mln zł (+103% r/r). W tym samym okresie zadłużenie Grupy pozostało na niskim bezpiecznym poziomie. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2017 kształtował się na poziomie 0,8x, a wskaźnik zadłużenia ogólnego wyniósł 0,3x.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych po pierwszym półroczu 2017 roku. Dwucyfrowy wzrost przychodów i trzykrotnie wyższa EBITDA to potwierdzenie słuszności decyzji o przejęciu naszego partnera w USA. Spodziewam się, że w drugiej połowie roku nasze wyniki będą jeszcze lepsze. Dzięki zakończeniu sporów sądowych, które w poprzednich latach w dużym stopniu angażowały nas pod względem kapitałowym i operacyjnym, obecnie w pełni koncentrujemy się na pozyskiwaniu nowych zleceń i rozwoju produktów. Od maja podjęliśmy szereg działań marketingowych i sprzedażowych w USA, które nakierowane są na wzmacnianie świadomości technologii i usług naszej marki PocketECG wśród elektrofizjologów” – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

„Oprócz działań zwiększających naszą pozycję na kluczowym dla nas rynku USA, pracujemy także nad rozwojem w skali globalnej. Rozpoczęliśmy działania zmierzające do wypracowania kodów refundacyjnych dla długoterminowych badań telemetrycznych w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Jednocześnie kontynuujemy prace nad kolejnymi produktami, czyli systemem do rehabilitacji kardiologicznej – PocketECG CRS oraz systemem do badania 12-kanałowego EKG. Pierwszy z nich jest już na etapie wdrożeń pilotażowych w Polsce, a drugi system przejdzie wkrótce do fazy badań laboratoryjnych.”– podsumował Marek Dziubiński.

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form