Szukaj
Close this search box.

Podsumowanie wyników Grupy Medicalgorithmics po trzecim kwartale 2017 roku

Dofinansowanie na dla Medicalgorithmics z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Projekt o budżecie 11,2 mln złotych otrzyma dofinansowanie w wysokości 6,3 mln złotych
Projekt dotyczy oprogramowania ECG TechBot, które wykorzystuje zestaw algorytmów do automatycznej weryfikacji analizy i interpretacji sygnału EKG w oparciu o deep learning
Realizacja projektu pozwoli na wsparcie techników EKG w przygotowywaniu raportów z monitoringu pracy serca
Okres realizacji prac z zakresu R&D potrwa do 2022 roku

Medicalgorithmics S.A., dostawca rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2017 roku. Spółka kontynuowała realizację strategii opierając działalność na innowacyjnym systemie PocketECG. Skonsolidowana sprzedaż Grupy obejmuje głównie przychody z usług medycznych świadczonych na rynku USA, generowanych przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz przychody abonamentowe osiągane przez Medicalgorithmics S.A. pochodzące ze współpracy z pozostałymi partnerami strategicznymi.

Dwucyfrowy wzrost przychodów i liczby wniosków

Po trzech kwartałach 2017 roku przychody Grupy wyniosły 152,8 mln zł (wzrost o 64% r/r), a w samym trzecim kwartale przychody wyniosły 50,3 mln zł (wzrost o 25% r/r). Sprzedaż Grupy jest pochodną liczby usług diagnostycznych wykonanych w danym okresie przez klientów Medi-Lynx. Po trzech kwartałach 2017 roku liczba złożonych wniosków o płatność od ubezpieczycieli w związku z wykonanymi usługami diagnostycznymi osiągnęła rekordowy poziom 70 tys., wzrost o 63% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W trzecim kwartale zostało złożonych 24 tys. wniosków (wzrost o 65% r/r).

Znaczące zwiększenie sprzedaży oraz liczby wykonanych badań było możliwe dzięki wzrostowi skali działalności Grupy, na co wypływ miało przejęcie klientów AMI Monitoring, Inc. oraz objęcie konsolidacją wyników spółki Medi-Lynx za cały analizowany okres.
Różnica między roczną dynamiką przychodów i dynamiką liczby wniosków wynika z tego iż w 2016 roku w przychodach ujęte były abonamenty płacone przez spółkę AMI Monitoring, Inc., z którą zakończyliśmy współpracę na początku 2017 roku.

Wyższa rentowność biznesu

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa osiągnęła wysokie poziomy rentowności. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 31,9 mln zł (+188% r/r), zysk EBITDA wzrósł do 41,5 mln zł (+143% r/r), a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął poziom 18,2 mln zł (+97% r/r). Marża operacyjna Grupy po trzech kwartałach bieżącego roku wyniosła 21%, wzrost z 16% w analogicznym okresie ubiegłego roku, a marża EBITDA wzrosła do 27% w 2017 roku, w porównaniu do 18% osiągniętych do roku 2016.
Na koniec trzeciego kwartału zadłużenie Grupy pozostało na niskim bezpiecznym poziomie. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2017 kształtował się na poziomie 0,6x, a wskaźnik zadłużenia ogólnego wyniósł 0,3x. W trzecim kwartale bieżącego roku poziom gotówki Grupy zwiększył się o 11 mln zł i na koniec tego okresu wynosił 30 mln zł.

Rozwój na rynku globalnym

Zarząd podtrzymuje wyznaczony cel co najmniej 20% rocznego wzrostu przychodów Grupy oraz ponad 30% rentowność EBITDA. Aby osiągnąć zaplanowane wyniki Grupa prowadzi szereg działań w celu zwiększenia sprzedaży utrzymując przy tym kontrolę nad kosztami. Na rynku amerykańskim, w spółce zależnej Medi-Lynx, w ostatnim kwartale został zmieniony system wynagradzania w dziale sprzedaży, tak aby jeszcze bardziej promować pozyskiwanie nowych klientów, ponadto trwa rekrutacja nowych handlowców.

Kluczowe dla rozwoju Grupy jest nie tylko umocnienie pozycji w na rynku USA, ale również wzrost sprzedaży na pozostałych rynkach oraz rozwój nowych produktów. „Ostatnio nawiązaliśmy współpracę z partnerem handlowym z Danii, który jest obecny także w innych krajach nordyckich. Obecnie prowadzimy pilotaż naszego systemu PocketECG w dużym szpitalu w Kopenhadze. Aż 59 naszych urządzeń diagnostycznych monitoruje pracę serca ponad 500 pacjentów. Bardzo dobre opinie na temat naszego systemu zwiastują szanse na rozwój sprzedaży w tych krajach.” – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Grupa kontynuuje też prace nad nowymi produktami. System do rehabilitacji kardiologicznej przeszedł pomyślnie wdrożenie w dużym krakowskim szpitalu. Ze zdalnej rehabilitacji przy użyciu PocketECG CRS korzystało ponad stu pacjentów pod opieką kilkudziesięciu lekarzy. „W Polsce w tym roku zmieniły się przepisy i hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna będzie refundowana, dlatego wiele polskich szpitali chce przetestować nasze produkty. Jest to dla nas świetna okazja do przygotowania się do wejścia na nasz docelowy rynek, jakim są Stany Zjednoczone. Złożyliśmy już wniosek rejestracyjny do FDA na system do rehabilitacji kardiologicznej i do końca pierwszego kwartału 2018 roku spodziewamy się uzyskać pozytywną decyzję. W przyszłym roku planujemy rozpocząć tam już wdrożenia pilotażowe.” – dodał Marek Dziubiński.

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form