MEDICALGORITHMICS SA redefiniuje strategię sprzedażową w USA i wzmacnia zespół.

Informacje prasowe

Media o nas

MEDICALGORITHMICS SA redefiniuje strategię sprzedażową w USA i wzmacnia zespół.

6 grudnia 2022 Zarząd Medicalgorithmics przyjął strategię sprzedażową na rynku USA. Strategia ma na celu zabezpieczenie i przyspieszenie długoterminowego wzrostu w USA oraz zwiększenie udziałów w tym rynku. Obok dystrybucji pełnego zakresu usług, czyli dostępu do platformy PocketECG z najnowszą algorytmiką Spółki i dostawą urządzeń, oferowane będzie udzielanie podmiotom zewnętrznym licencji na korzystanie z oprogramowania, w tym algorytmiki opracowanej przez Spółkę, także w modelu bez wyłączności.

– Przyjęcie strategii sprzedażowej dla rynku amerykańskiego to decyzja poprzedzona analizą obecnej sytuacji i przewidywanych trendów i jeden z efektów współpracy podjętej z Biofund i naszych wspólnych oczekiwań odnośnie rozwoju sprzedaży i produktów oraz rozwiązań technologicznych oferowanych przez Grupę, popartej znajomością realiów rynku USA naszego akcjonariusza. Więcej kanałów dystrybucji w USA oraz zaoferowanie usług, które pomogą innym podmiotom sprawniej diagnozować pacjentów, umożliwią docelowo lepsze zaadresowanie istniejących potrzeb rynkowych, co w efekcie powinno przynieść lepszą monetyzację wytworzonej przez nasz zespół własności intelektualnej. Taka zmiana podejścia daje dodatkowe możliwości rozwoju w przypadku wprowadzenia nowych produktów, a także stworzą szansę na dywersyfikację strumieni przychodów poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Przyjęcie strategii sprzedażowej w USA wiąże się także z przemodelowaniem i wzmocnieniem naszego Zespołu – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu, CFO Medicalgorithmics S.A.

Do Zespołu Medicalgorithmics na stanowisko dyrektora naukowego (Chief Scientific Officer) dołącza Dr n. med. Linda Johnson (MD, PhD) – certyfikowany lekarz specjalista kardiolog w dziedzinie obrazowania i badań czynnościowych serca oraz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Lund w dziedzinie epidemiologii chorób układu krążenia, koncentrująca się w swoich badaniach na diagnostyce i przewidywaniu arytmii.

Z kolei Przemysław Tadla – specjalista ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych koncernach z branży elektronicznej, motoryzacyjnej, certyfikacji wyrobów oraz medycznej – obejmuje stanowisko Członka Zarządu Medicalgorithmics, dyrektora ds. technologii (Chief Technology Officer). W latach 2013-2021 związany był z Grupą, następnie pracował z firmami med-tech z Europy oraz Stanów Zjednoczonych, wspierając je w zakresie rozwoju produktów, strategii certyfikacji i dopuszczenia do obrotu, a od 2022 roku, jako dyrektor operacyjny, odpowiada za rozwój produktów w Biometryks LLC oraz Kardiolytics Inc.

Dołączenie Lindy i Przemka to istotne wzmocnienie Zespołu Medicalgorithmics. Linda jako CSO będzie kierowała pracami naukowymi prowadzonymi z wykorzystaniem danych zebranych za pomocą naszych urządzeń i nie tylko oraz będzie konsultowała rozwój nowych produktów z zakresu najwyższej jakości diagnostyki, z czego znany jest Medicalgorithmics na całym świecie. Z kolei Przemek jako CTO i Członek Zarządu, obejmuje pieczę nad technologiczną stroną rozwiązań, które już posiadamy oraz będziemy rozwijać w Grupie, w tym z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI). W ramach przyjętej strategii sprzedażowej w USA rozpoczynamy także rekrutację managera, któremu podlegać będzie rozwój sprzedaży na tym obszarze geograficznym – mówi Jarosław Jerzakowski, Członek Zarządu Medicalgorithmics S.A., dotychczas kierujący sprzedażą na rynkach poza USA, a obecnie dyrektor handlowy (Chief Commercial Officer) odpowiedzialny całościowo za obszar sprzedaży w Grupie.

W konsekwencji przyjęcia nowej strategii sprzedażowej w USA konieczna jest m.in. renegocjacja umowy z obecnym wyłącznym dystrybutorem. Spółka planuje wdrożenie nowej strategii na rynku USA w ciągu 12 do 24 miesięcy.