Szukaj
Close this search box.

44/2019 Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 44/2019

Data: 30.12.2019 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Aegon OFE”), zawierającym informację o transakcji zbycia akcji Spółki przez Aegon OFE w dniu 20 grudnia 2019 r. i jej rozliczeniu w dniu 27 grudnia 2019 r., w wyniku czego łączny udział Aegon OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. powiadomiło Spółkę, że:

– przed sprzedażą Aegon OFE posiadał 188 602 akcji Spółki, co stanowiło 5,229 % udziału w kapitale zakładowym oraz 188 602 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,229 % ogólnej liczby głosów;

– po sprzedaży Aegon OFE posiada 167 171 akcji Spółki co stanowi 4,635% udziału w kapitale zakładowym oraz 167 171 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,635% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form