Szukaj
Close this search box.

41/2021 Rozpoczęcie negocjacji dotyczących objęcia akcji Spółki

Rozpoczęcie negocjacji dotyczących objęcia akcji Spółki

Raport bieżący nr  41/2021

Data: 25/10/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji dotyczących objęcia akcji Spółki.

Decyzja Zarządu wynika z faktu otrzymania przez Spółkę w dniu 25 października 2021 roku wstępnej, niewiążącej oferty objęcia akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym przez Pana Rafała Brzoskę („Inwestor”) („Niewiążąca Oferta”).

Niewiążąca Oferta dotyczy przeprowadzenia transakcji objęcia nowych akcji uprawniających do 50% głosów na WZ Spółki, bezpośrednio przez Inwestora lub za pośrednictwem wskazanego przez niego podmiotu („Transakcja”). W ramach Niewiążącej Oferty Inwestor proponuje udzielenie Spółce zabezpieczonej pożyczki na kwotę do 20.000.000 USD, wypłacanej w transzach, konwertowanej na akcje Spółki uprawniające do 50% głosów na WZ Spółki. Zabezpieczenie pożyczki stanowiłyby udziały w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz na prawach własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, grupy kapitałowej Spółki. Realizacja Transakcji zależy od spełnienia się określonych warunków m.in. od satysfakcjonującego wyniku badania due diligence czy uzyskania zgody organów korporacyjnych Spółki i UOKiK na objęcie akcji Spółki. Według szacunków stron realizacja kolejnego etapu, czyli badania due diligence będzie trwała około 4-6 tygodni.

Zarząd Spółki wskazuje, że wycena wskazana w Niewiążącej Ofercie jest wyceną Inwestora i na dzień dzisiejszy Zarząd nie weryfikuje jej podstaw ani zasadności wskazanej kwoty. Inwestor zastrzegł, że wycena przedstawiona w Niewiążącej Ofercie może zostać odpowiednio skorygowana w razie weryfikacji i analizy informacji i danych na dalszym etapie procesu i znajdzie odzwierciedlenie w ofercie wiążącej.

Zarząd wskazuje, że Niewiążąca Oferta i decyzja Zarządu o rozpoczęciu negocjacji nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania stron do realizacji Transakcji czy zawarcia jakichkolwiek umów, w tym w szczególności do prowadzenia rozmów. Każda ze stron może odstąpić od dalszego udziału w procesie. Jednocześnie Inwestor zapewnia, że zamierza działać w celu wzrostu wartości Spółki dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Zarząd wskazuje, że rozpoczęcie negocjacji z Inwestorem jest realizacją zapowiedzi Zarządu wskazanych w RB nr 33/2021 dotyczących równoległej kontynuacji przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych. W szczególności rozpoczęcie negocjacji nie powoduje, na datę publikacji niniejszego raportu, porzucenia zamiaru realizacji planów Zarządu dotyczących pozyskania kapitału z emisji akcji serii H czy poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje Spółki. Ostateczna decyzja co do źródeł finansowania zależeć będzie od warunków rynkowych, wyników negocjacji prowadzonych z inwestorem czy kosztu dostępnego finasowania i zostanie podjęta zgodnie z najlepszym interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

O kolejnych etapach realizacji Transakcji Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form