Szukaj
Close this search box.

41/2016 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

41/2016 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący: 41/2016

Data: 16.12.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ( „Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Emitenta, spółki BIB Seed Capital S.A. („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o zmniejszeniu się jego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta do 4,11% w wyniku transakcji pakietowej sesyjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. polegającej na sprzedaży 70.000 sztuk akcji na okaziciela Emitenta („Transakcja”).
Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 218 122 akcji Emitenta, co stanowiło 6,05% udziału wkapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 148 122 akcji Emitenta, co stanowi 4,11% udziału wkapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form