Szukaj
Close this search box.

40/2019 Decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych

Decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący nr: 40/2019         

Data: 10.12.2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018

o rozpoczęciu przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych informuje, iż w toku przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych Spółka podjęła decyzję o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”).

W ocenie Zarządu, uwzględniającej kierunki rozwoju działalności Spółki, jak również interes akcjonariuszy, zasadnym jest pozyskanie kapitału, który umożliwi kontynuację procesu zmiany modelu biznesowego do modelu „in-network” przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) oraz umożliwi Spółce prowadzenie prac badawczo rozwojowych nad nowymi produktami
i utrzymanie optymalnego poziomu kapitału obrotowego.

W Q4 2018 Medi-Lynx zatrudnił nowego Prezesa, którego celem była zmiana modelu biznesowego spółki. W pierwszej połowie 2019 przebudowana została sprzedaż, zoptymalizowano działalność operacyjną, rozpoczęto proces negocjowania i podpisywania kontraktów z ubezpieczycielami prywatnymi („in-network”). W trakcie roku zawarto umowy pokrywające ok. 63% ubezpieczonych
w USA w porównaniu do około 22% pokrycia na początku 2019 r. Na koniec 2019 r. Grupa planuje zwiększyć ten zasięg do ok. 81% pacjentów ubezpieczonych w USA.

W efekcie przeprowadzonych działań w ostatnich miesiącach Spółka zaczęła odnotowywać zwiększanie się wolumenów sprzedaży wyrażonych wzrostem liczby rozpoczętych sesji monitoringu oraz wzrostem liczby składanych wniosków w przeliczeniu na dzień roboczy.

Dotychczasowe rezultaty prowadzonych zmian w modelu biznesowym dają podstawy do pozytywnej oceny przeprowadzonych dotąd działań i w opinii Zarządu ich kontynuacja jest w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W celu kontynuacji podjętych działań biznesowych Spółka zwoła na dzień
7 stycznia 2020r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z projektami uchwał umożliwiającymi podniesienie kapitału Spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form