Szukaj
Close this search box.

40/2016 KOR Korekta tematu i treści raportu bieżącego nr 40/2016 w sprawie zawiadomienia o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

KOR Korekta tematu i treści raportu bieżącego nr 40/2016 w sprawie zawiadomienia o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

Raport bieżący: 40/2016 KOR

Data: 16.12.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w temacie i treści raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. („Raport Bieżący”) omyłkowo posłużono się określeniem „członek organu zarządzającego” zamiast „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” zgodnie z definicją z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
W związku z powyższym, Emitent niniejszym dokonuje korekty tematu i treści Raportu Bieżącego nadając im
następujące brzmienie:
Temat:
„Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze”
Treść:
„Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze u Emitenta („Osoba Zobowiązana”) oraz osoby blisko z nim związanej w rozumieniu art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), spółki BIB Seed Capital S.A. („Akcjonariusz”), informację o zawarciu i wykonaniu na rachunek Akcjonariusza, w którym Osoba Zobowiązana sprawuje funkcję Prezesa Zarządu, transakcji pakietowej sesyjnej polegającej na sprzedaży dnia 14 grudnia 2016 r. w Warszawie, przez Akcjonariusza 70.000 sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015.”

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form