Szukaj
Close this search box.

36/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r.

Raport bieżący nr: 36/2023

Data: 19.12.2023 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie (“Spółka”), niniejszym informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 r. (“Walne Zgromadzenie”) dysponowali 6.219.342 (sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcjami i głosami, stanowiącymi 62,49 % (sześćdziesiąt dwa czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesień” – 704 900 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 11,33 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,25 %;

2. Biofund Capital Management LLC – 4 976 384 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 80,01 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 49,99 %;

3. Nationale Nederlanden OFE – 448 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 7,21 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 4,5 %.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form