Szukaj
Close this search box.

36/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

36/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

Data: 22.12.2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2017 r. pomiędzy Spółką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie („NCBiR”) została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „ECG TechBot – dedykowane oprogramowanie wykorzystujące zestaw algorytmów do automatycznej interpretacji sygnału EKG w oparciu o metody deep learning” („Projekt”) w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („Umowa”).

Całkowity koszt realizacji Projektu, jak również całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 11 188 007,71 zł, przy czym:
1) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania przemysłowe wynosi 2 964 947,31 zł;
2) maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace rozwojowe wynosi 8 223 060,40 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 335 240,69 zł, przy czym:
a) maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 2 223 710,48 zł;
b) maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 4 111 530,21 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2017 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 31 grudnia 2022 r.

Spółka jest zobowiązana do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, jak również do realizacji pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych oraz do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w okresie 3 lat od zakończenia Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto, Spółka zobowiązana jest zapewnić trwałość efektów Projektu przez okres 3 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form