Szukaj
Close this search box.

34/2022 Rekomendacja Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Rekomendacja Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Raport bieżący nr: 34/2022

Data: 03.06.2022r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że podjął uchwałę rekomendują Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty netto za rok 2021 w wysokości 172 369 000 PLN na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w następujący sposób: część straty w kwocie 166 000 PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zaś pozostała kwota w wysokości 172 203 000 PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form