Szukaj
Close this search box.

33/2023 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Raport bieżący nr: 33/2023

Data: 22.11.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 grudnia 2023 r., na godzinę 15:30 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 18 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanych uchwał ma na celu przyjęcie Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie oraz postanowień obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która wymaga jej aktualizacji lub pozostawienia bez zmian nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i kluczowego personelu Spółki („Program Motywacyjny”). Mechanizmy motywacyjne w kształcie przedstawionym w projekcie Programu Motywacyjnego oraz kluczowych założeń Programu Motywacyjnego zostały zgłoszone Zarządowi Spółki przez akcjonariusza Spółki – spółkę BioFund Capital Management LLC posiadającą 49,99% akcji Spółki, a następnie przedłożone do prac w ramach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Rady Nadzorczej Spółki i pozytywnie zaopiniowane. W ocenie Zarządu Spółki przedstawiony kształt Programu Motywacyjnego jest zbieżny z interesami akcjonariuszy i Spółki, a jednocześnie istotnie zwiększy konkurencyjność Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics jako pracodawcy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A._PL

2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A._PL

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form