Szukaj
Close this search box.

3/2024 Medicalgorithmics US Holding otrzyma z Grupy React 0,66 mln USD jako korekta ceny sprzedaży Medi-Lynx

Raport bieżący nr 3/2024

Data: 01.02.2024 r.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 47/2022 oraz 52/2022, informuje, że otrzymał powiadomienie z Grupy React Health Holdings, LLC („React Health”) że zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienia Udziałów zawartej z Medi-Lynx Holdings, LLC („Kupujący”) Medicalgorithmics US Holding Corporation („Sprzedający”) otrzyma 660 tys. USD (około 2,6 mln zł) tytułem korekty ceny sprzedaży udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”).

Kwota ta nie była uwzględniona w planie finansowym Spółki, więc po otrzymaniu dodatkowo zwiększy rezerwy gotówkowe i jako podwyższenie ceny zbycia Medi-Lynx zostanie zaksięgowana jako przychód finansowy w pierwszym kwartale 2024 r.

Kwota ta, zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienia Udziałów jak Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieżącym nr 47/2022 z 15 lipca 2022 r., stanowi 65% łącznej kwoty będącej różnicą (oszczędnością) miedzy przyjętą na potrzeby rozliczenia podatku łączną kwotą spornych potencjalnych zobowiązań podatkowych Medi-Lynx z tytułu podatków od sprzedaży i podatku akcyzowego do stanu Texas za okres od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2020, a kwotami faktycznie zapłaconymi w ramach uregulowania tych zaległości przez podmioty z Grupy React, pomniejszone o wszelkie koszty prowadzenia postępowań podatkowych.

Płatność ta została zabezpieczona gwarancją płatności udzieloną przez React Health.

Zwiększone środki finansowe będące w posiadaniu Spółki dodatkowo pozwolą na przyśpieszenie realizacji strategii Spółki (opublikowanej raportem bieżącym Emitenta nr 16/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.), przyjętej po tym jak Biofund Capital Management LLC został jej największym akcjonariuszem.

Pełny raport: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,552798

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form