Szukaj
Close this search box.

40/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

40/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: 40/2014

Data: 19.10.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 września 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – członka Rady Nadzorczej Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu przez spółkę BIB Seed Capital S.A.- podmiot powiązany z Osobą Zobowiązaną – transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Transakcja sprzedaży akcji została zawarta w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej, sesyjnej i dotyczyła 169.490 (sto sześćdziesiąt dziewięć czterysta dziewięćdziesiąt) sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 190,00 zł za jedną akcję i łączną cenę 32.203 32.203.100,00 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście trzy tysiące sto złotych 00/100) („Transakcja”).

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Link do GPWInfostrefa

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form