Szukaj
Close this search box.

43/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

43/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

Raport bieżący: 43/2014

Data: 19.11.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. otrzymał od członka organu zarządzającego Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o:

a) zbyciu na podstawie transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, w Warszawie, dnia 18 listopada 2014 r., („Transakcja”) 2154 (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) sztuk akcji zdematerializowanych na okaziciela, spółki Medicalgorithmics S.A. („Emitent”), oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, przez spółkę Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482498 („Spółka”), która w myśl art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Spółka, jest podmiotem z Osobą Zobowiązaną blisko związanym,

b) nabyciu w wyniku wyżej opisanej Transakcji 2154 (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) sztuk akcji Emitenta przez Joannę Kobylińską, żonę Osoby Zobowiązanej, która w myśl art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest blisko związana z Osobą Zobowiązaną.

Joanna Kobylińska zobowiązała się do przestrzegania zobowiązania, jakie zaciągnęła Osoba Zobowiązana, o którym mowa w komunikacie bieżącym Emitenta nr 33/2014 tj. do nie sprzedawania akcji Emitenta przez okres 2 lat od daty nabycia akcji przez Osobę Zobowiązaną.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form