Szukaj
Close this search box.

41/2015 Zgłoszenie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego.

41/2015 Zgłoszenie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego.

Raport bieżący: 41/2015

Data:16.12.2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym przekazuje następujące informacje:
1) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w dniu 16 grudnia 2015 r. zgłosił projekt uchwały do punktu 6 ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. oraz wniosek akcjonariusza stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
2) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Pan Marek Dziubiński, w dniu 16 grudnia 2015 r. zgłosił projekt uchwały do punktu 5 ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. tj. uchwały nr 3/12/2015 w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, a także do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Projekt uchwały nr 3/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. oraz wniosek akcjonariusza stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Pozostałe projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 39/2015 z dnia 17 listopada 2015 r., pozostają bez zmian.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form