Szukaj
Close this search box.

Technologia, Know How i Finansowanie – Amerykańskie wzmocnienie MEDICALGORITHMICS SA pozwoli przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji do diagnostyki kardiologicznej

Technologia, Know How i Finansowanie – Amerykańskie wzmocnienie MEDICALGORITHMICS SA pozwoli przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji do diagnostyki kardiologicznej

W dniu 30 września 2022 roku pomiędzy Medicalgorithmics („Spółka”) a Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Dover (USA) („Biofund”), zawarta została umowa inwestycyjna, której przedmiotem jest objęcie 4.976.384 akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym tj. 49,99% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Biofund za wkład w wysokości ok. 220 mln PLN. Cena emisyjna wynosić będzie 44,27 złotych za akcję.

W wyniku transakcji Medicalgorithmics – polska spółka oferująca światowej klasy urządzenia i technologię do monitoringu i analizy sygnału EKG – stanie się właścicielem 100% akcji w Kardiolytics Inc, producenta algorytmów do automatycznej analizy zdjęć tomografii komputerowej serca, przeznaczonej do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej. 

 W zamian za akcje objęte w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Medicalgorithmics po cenie ok. 45 zł za akcję Biofund wniesie do Spółki wkład pieniężny o wartości 13.800.000 zł oraz wkład niepieniężny w postaci akcji w Kardiolytics stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Kardiolytics wycenianych na 44.890.589 USD wyceną sporządzoną przez BakerTilly TPA sp. z. o.o.. Ponadto, Biofund zobowiązał się zapewnić Spółce finansowanie do kwoty 13.800.000 zł w okresie 3 lat od dnia objęcia akcji Spółki, w zależności od uzasadnionych potrzeb Spółki oraz możliwości pozyskania finansowania od podmiotów trzecich na warunkach, sposobie i w terminach uzgodnionych z Radą Nadzorczą.

– Połączenie z Kardiolytics to kolejny kluczowy kamień milowy w działalności Medicalgorithmics. Dzięki niej powstanie silny podmiot z dużym doświadczeniem oraz rozległymi kompetencjami w rozwijaniu algorytmów do automatycznej analizy obrazów tomografii komputerowej serca i układu krwionośnego oraz sygnałów EKG. Jako organizacja już posiadamy i pogłębiać będziemy wszystkie kompetencje niezbędne do zaprojektowania, rozwoju oraz certyfikacji wyrobów medycznych. Wykorzystujemy know-how i talent polskich naukowców i programistów do opracowywania innowacji stosowanych na skalę światową. Dostrzegamy liczne synergie w działalności Spółki i Kardiolytics i jesteśmy przekonani, że potencjał ten przełoży się na wzrost wartości dla Akcjonariuszy. Działamy w obszarze diagnostyki kardiologicznej, więc nasze produkty trafiają do tej samej grupy odbiorców – w naszym zasięgu jest obecnie blisko 20 krajów, gdzie prowadzimy aktywną sprzedaż. Rozwijamy nasze produkty i usługi w oparciu o technologię sztucznej inteligencji – niedawno uzyskaliśmy zgodę FDA na wykorzystywanie naszego autorskiego systemu nowej generacji DeepRhytmAI w analizie sygnału EKG. Zastosowanie AI to przyszłość kardiologii – dzięki temu skróci się czas niezbędny do przeprowadzenia pełnej i precyzyjnej diagnostyki, co znacząco zwiększy przeżywalność i wyleczalność pacjentów ze schorzeniami układu krwionośnego. Cieszymy się, że wspólnie możemy uczestniczyć w tym procesie – tym samym kończymy przegląd opcji strategicznych i rozpoczynamy kolejny rozdział w rozwoju Grupy Medicalgorithmics, ramię w ramię z silnym partnerem, jakim jest Kardiolytics – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu, CFO Medicalgorithmics S.A.

Kardiolytics to firma założona w 2018 roku przez chirurga i dr nauk medycznych Krisa Siemionowa (założyciela HoloSurgical), oraz przez pioniera Data Mining i Big Data Learning – dr Pawła Lewickiego (założyciela StatSoft i STATISTICA). Siedziba główna i centrum badawczo-rozwojowe Kardiolytics znajdują się w USA. Kardiolytics rozwija algorytmy sztucznej inteligencji, które autonomicznie analizują
i dostarczają lekarzowi informacje kwantyfikujące ryzyko wystąpienia zawału serca, typują szereg biomarkerów korelujących z wystąpieniem chorób kardiologicznych, jak i przedstawiają kompleksowy obraz struktur serca pacjenta w postaci modeli 3D. Modele wzbogacane są o najważniejsze parametry będące wynikiem analizy numerycznej mechaniki płynów, które są niezbędne do postawienia diagnozy oraz zaplanowania dalszej ścieżki leczenia pacjenta. Spółka rozwija technologię VCAST (Virtual Coronary Stress Test), wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej analizy danych z tomografii komputerowej (TK) serca. TK jest powszechnie wykorzystywaną metodą obrazowania, które wykorzystuje się w diagnostyce i leczeniu chorób serca. VCAST dostarcza lekarzowi szczegółowe modele 3D naczyń wieńcowych serca, informacje o lokalizacji blaszki miażdżycowej oraz jej wpływie na przepływ krwi w poszczególnych naczyniach krwionośnych. Szczegółowe dane dostarczane przez VCAST wspierają lekarza w diagnostyce choroby wieńcowej i pozwalają podjąć decyzję o najstosowniejszej ścieżce leczenia pacjenta.

Kardiolytics jest pionierem wśród podmiotów używających uczenia maszynowego do tworzenia algorytmów analizujących obrazy TK serca i ma szansę stać się jednym z kluczowych graczy na rynku
w USA – podobnie jak to miało miejsce z technologią diagnostyki EKG rozwijaną i z sukcesem komercjalizowaną przez Medicalgorithmics, najpierw w USA, a obecnie już w blisko 20 innych krajach. Synergie jakie dostrzegamy we współpracy z Medicalgorithmics wesprą nas m.in. w procesie certyfikacji FDA tak, aby opracowany przez nas produkt VCAST mógł trafić na rynek zgodnie z naszymi założeniami w 2024 roku. Kolejnym obszarem, w którym dostrzegamy duży potencjał tej współpracy, jest komercjalizacja – nowopowstały w wyniku transakcji portfel produktów będzie wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami serc, ich liczbę w USA Centers for Disease Control szacuje na 20 milionów osób! Wreszcie, spodziewamy się, że na bazie doświadczeń połączonych zespołów R&D, będziemy w stanie opracowywać i skutecznie komercjalizować kolejne rozwiązania diagnostyczne w oparciu o AI, które będą stosowane w diagnostyce kardiologicznej na całym świecie –
mówi dr nauk medycznych Kris Siemionow, współzałożyciel Kardiolytics i Prezes BioFund.

Decyzję ws. emisji akcji niezbędnej do realizacji transakcji z Biofund podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics zwołane na 28 października 2022.

Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics działa w branży zaawansowanych technologii telemedycznych. Grupa jest dostawcą rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Grupa świadczy usługi w kilkunastu krajach na świecie na kilku kontynentach, w tym w Ameryce Północnej, Azji, Europie i Australii. Głównym źródłem przychodów Grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych świadczonych na rzecz pacjentów w Stanach Zjednoczonych. Usługi te świadczone są przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania Spółki, systemu PocketECG, będącego najbardziej zaawansowanym technologicznie na świecie systemem, służącym do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca. Poza telemetrią kardiologiczną, produkty i rozwiązania Medicalgorithmics wykorzystywane są w badaniach klinicznych leków pod kątem bezpieczeństwa kardiologicznego. Ponadto Spółka blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego.

Spółka Medicalgorithmics S.A. rozpoczęła działalność w 2005 roku. W 2011 roku akcje Spółki zadebiutowały na rynku NewConnect, a od lutego 2014 roku Spółka jest notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form