Szukaj
Close this search box.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy są osobami fizycznymi korzystającymi z witryny Medicalgorithmics SA (zwanej dalej "Witryną") oraz zasady korzystania z plików cookie. Zachęcamy do zapoznania się z polityką w celu zrozumienia, kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa przysługują użytkownikom.

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2018 r.

Przed skorzystaniem z Witryny użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z Witryny, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania z Witryny.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Medicalgorithmics SA z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskie 81 (hereinafter: “Medicalgorithmics”).

2. Zasady, podstawy prawne i cele przetwarzania

Medicalgorithmics stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, ograniczenie danych, dokładność, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, odpowiedzialność.

Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketingu (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora) oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Dane podane za pośrednictwem formularzy internetowych mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych użytkownikom drogą elektroniczną. Dane są profilowane za pomocą systemów informatycznych przeznaczonych do analizy danych w obszarze marketingu i sprzedaży, w celu dopasowania treści przesyłanych informacji do oczekiwanych preferencji odbiorcy.

W przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgody, Medicalgorithmics zapewnia, że zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Witryny jest udzielana poprzez jasne, potwierdzające działanie, które wyraża dobrowolną, konkretne, poinformowane i jednoznaczne wyrażenie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych. Polega to na zaznaczeniu pola wyboru podczas przeglądania strony internetowej, wyborze ustawień technicznych dotyczących korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub w innej formie oświadczenia lub postępowania, które jednoznacznie wskazuje w danym kontekście, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

3. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i wygaśnięcia wszelkich roszczeń, a użytkownik zostanie wypisany z listy mailingowej.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane spółkom zależnym od administratora oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe i architekturę IT dla administratora, a także usługi marketingowe, w tym usługi CRM i analizę danych w obszarze marketingu i sprzedaży. Dane osobowe użytkowników będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, które na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (Tarcza Prywatności UE-USA) uznano za kraj trzeci zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych. Każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych przekazanych do USA. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

5. Prawa użytkowników

Każda osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz w dowolnym momencie wycofania zgody, nie wpływając na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Każda osoba ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania.

6. Pliki cookie

Ta witryna używa następujących plików cookie:

   1. Google Analytics – pliki cookie sesji, które śledzą aktywność użytkownika na stronie internetowej, umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, dzięki czemu użytkownik nie musi pamiętać, które podstrony odwiedził lub rozpoczynać przeglądanie strony od nowa.

   

   1. Google AdWords – pliki cookie trwałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie witryny na innych stronach internetowych. Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć tutaj. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z Google Ads, korzystając z ustawień Google – Ustawienia reklamowe.

   

  1. Facebook Pixel – pliki cookie trwałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie witryny na innych stronach internetowych. Więcej informacji na temat reklam Facebook znajduje się tutaj w zakładce “Reklamy, statystyki, pomiary”. Możesz dostosować preferencje dotyczące reklam za pośrednictwem centrum pomocy Oprócz dostosowywania preferencji reklamowych za pomocą Google i Facebooka, można kontrolować pliki cookie w przeglądarce internetowej. Różne przeglądarki oferują różne metody konfigurowania ustawień plików cookie. Jeśli użytkownik chce usunąć lub zablokować pliki cookie, powinien otworzyć okno pomocy (wsparcia) w przeglądarce. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookie oznacza, że użytkownik zgadza się na ich zapisywanie i akceptuje te zasady dotyczące korzystania z plików cookie. Usunięcie lub zablokowanie plików cookie może spowodować niedostępność niektórych funkcji na tej witrynie.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Medicalgorithmics podejmuje rozsądne i odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych użytkowników. Medicalgorithmics stosuje szereg technologii i procedur zabezpieczających dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem lub ujawnieniem.
 
 1. W szczególności stosowane są:

 2. kodowanie transmisji danych protokołem SSL;

 3. zabezpieczanie bazy danych przed nieuprawnionym dostępem;

 4. oprogramowanie antywirusowe.

8. Zmiany w polityce prywatności

Ta polityka prywatności podlega zmianom. Zaktualizowane wersje polityki będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie.

9. Inne polityki prywatności

Ta witryna lub jej poszczególne podstrony mogą zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące prywatności użytkowników regulujące konkretne kwestie. Takie dodatkowe postanowienia mają pierwszeństwo przed tą Polityką Prywatności.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych administratora jest dostępny pod adresem e-mail: compliance@medicalgorithmics.com oraz listownie:   Medicalgorithmics SA Inspektor Ochrony Danych Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa   Proszę podać informacje umożliwiające identyfikację nadawcy oraz jasny i precyzyjny opis zgłoszenia.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form