Szukaj
Close this search box.

Podsumowanie wyników Medicalgorithmics S.A. za 1H 2019

Podsumowanie wyników Medicalgorithmics S.A. za 1H 2019

  • Przychody ze sprzedaży i EBITDA utrzymane na porównywalnym poziomie rok do roku: 94,1 mln PLN przychodów i 16,2 mln PLN EBITDA w 1H 2019 versus 93,7 mln PLN przychodów i 16,3 mln PLN EBITDA w 1H 2018,
  • W wynikach widoczny korzystny poziom kursu USD/PLN oraz koszty usług obcych ponoszone w związku ze zmianą modelu biznesowego
  • Udział w największym kongresie naukowym w dziedzinie elektrofizjologii jakim jest Heart Rhythm Society w Stanach Zjednoczonych (maj 2019)- przedstawienie najnowszych badań spółki

 [/vc_column_text][vc_column_text]Medicalgorithmics S.A. spółka działająca w branży zaawansowanych technologii telemedycznych, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 1H 2019 roku.

W I półroczu 2019 przychody Grupy wyniosły 94,1 mln PLN i były nieznacznie wyższe (+0,4%) w ujęciu rok do roku. Zysk netto dla Akcjonariuszy Jednostki Dominującej wyniósł 5,9 mln PLN i był o 9% niższy od  zysku w 1H 2018 (6,5 mln PLN). Istotny wpływ na poziom przychodów sprzedaży w omawianym okresie miał średni kurs USD/PLN, który był wyższy o 8% r/r, co przełożyło się na wzrost przychodów o ok. 6,4 mln PLN. EBITDA w 1H 2019 wyniosła 16,2 mln PLN, co oznacza, że również pozostała na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego (16,3 mln PLN w 1H 2018).

Głównym źródłem przychodów Grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania, systemu PocketECG służącego do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca. W omawianym okresie 98% przychodów ogółem stanowiły przychody ze sprzedaży usług, a 2% przychody ze sprzedaży urządzeń.

W I półroczu 2019 liczba złożonych do ubezpieczycieli wniosków o płatność była o 11% niższa w ujęciu rok do roku, przy czym średnia stawka za badanie denominowana w USD w tym okresie pozostała na podobnym poziomie r/r.

W  1H 2019  koszty  operacyjne wzrosły o 6,1 mln PLN i wyniosły 87 mln PLN w porównaniu z 1H 2018 (80,9 mln PLN), pomimo zmniejszenia kosztów świadczeń pracowniczych o 3,5 mln PLN. Większa dynamika kosztów operacyjnych jest spowodowana głównie procesem wdrażania nowego modelu biznesowego w spółce Medi-Lynx (wzrost koszt usług obcych o 5 mln PLN) oraz w mniejszym stopniu –  zwiększeniem ilości sprzedanych urządzeń w przychodach ogółem (wpływ na koszty zużycia materiałów).

Medicalgorithmics informował rynek na początku roku 2019 o zmianie stawek rozliczeniowych przez brokera MultiPlan i w związku z tym o podjęciu decyzji dotyczącej zmiany modelu biznesowego Grupy. Zmiana ta jest kluczowym procesem prowadzącym do zwiększenia liczby świadczonych usług przez Medi-Lynx na terenie USA, a tym samym zwiększenia przychodów Grupy. W tym kontekście najistotniejszym wydarzeniem, już po dniu bilansowym, jest zawarcie umowy z UnitedHealthcare Group. Jest to największa prywatna sieć ubezpieczeniowa w USA, dzięki której Medi-Lynx będzie akceptowanym świadczeniodawcą usług medycznych w sieci ubezpieczyciela (ang. in-network) na terenie USA. Zarząd spółki oczekuje wpływu zawartej umowy na wyniki operacyjne Grupy począwszy od 4Q 2019.

21 kwietnia 2019 roku spółka wykupiła wszystkie zapadające obligacje wyemitowane w II kwartale 2016 roku o wartości 51,2 mln PLN. Wykup obligacji został sfinansowany częściowo środkami własnymi oraz kredytem obrotowym, co miało wpływ na stan środków pieniężnych na koniec omawianego okresu.

Mamy za sobą bardzo intensywne półrocze, w którym nastąpił szereg działań prowadzących do transformacji modelu biznesowego spółki. Pracujemy nad zawarciem umów zarówno z ogólnokrajowymi, jak i lokalnymi płatnikami amerykańskich planów zdrowotnych. Obecna transformacja w organizację, która posiada mocne struktury sprzedaży, nowe narzędzia dotarcia do klientów, nowych, kluczowych pracowników stanowiących o rozwoju organizacji i wzroście jej wartości, zbliża się do finału. Optymalizacja, reorganizacja, wydajność kosztowa – to nasze cele we wszystkich filarach naszej działalności: marketingu, finansach, administracji i IT oraz R&D. Powstał bardzo sprawny model sprzedażowy in-network, do zespołu dostosowaliśmy zmiany organizacyjne. Oczywiście wiele przed nami, ale lwia część zmian za nami –  czekamy na pozytywne efekty, które prawdopodobnie pojawią się w 4Q 2019 powiedział Peter G. Pellerito – Chief Executive Officer, Medi-Lynx

Mam dużą satysfakcję z tego, że wprowadzane w spółce zmiany idą w dobrą stronę. Najlepszym potwierdzeniem jest podpisana już po 1H 2019, w dniu 26 lipca br. umowa z UnitedHealthcare Group. Podpisanie umowy o współpracy z największą prywatną siecią ubezpieczeniową w USA jest dla całej grupy ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia średnioterminowego celu, jakim jest zmiana modelu biznesowego. Przez okres 1H 2019 zarząd spółki analizował możliwe opcje strategiczne. Chcemy kontynuować rozwój na kluczowych rynkach, przede wszystkim w USA. Operacyjnie i wizerunkowo ważne było dla nas uczestnictwo w corocznym największym kongresie naukowym w dziedzinie elektrofizjologii jakim jest Heart Rhythm Society w Stanach Zjednoczonych w San Francisco. Zaprezentowaliśmy istotne, nowe badania, których byłem współautorem. Jednocześnie intensyfikujemy nasze działania poza obszarem USA. Dostarczamy urządzenia do partnera w Kanadzie, w Niemczech i UK kontynuujemy prace nad uzyskaniem kodów refundacyjnych, monitorujemy rozwój sprzedaży i rozpoznanie rynków na Bliskim Wschodzie. Te wszystkie działania mają na celu podniesienie rentowności naszej spółki powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Markiewicz
CC Group Sp. z o.o.
Telefon: +48 22 440 14 40
Mobile:  +48 605 959 539
Mail: magdalena.markiewicz@ccgroup.pl

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form