Szukaj
Close this search box.

MEDICALGORITHMICS S.A. podsumowuje rok 2018 i zapowiada zmiany

MEDICALGORITHMICS S.A. podsumowuje rok 2018 i zapowiada zmiany

Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics S.A., dostawca zaawansowanych rozwiązań dla kardiologii, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 2018 rok. Wyniki prezentują się następująco: 199,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 36,3 mln zł EBITDA i 18,9 mln zł zysku netto. W 2018 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała realizację strategii, opierając działalność o innowacyjny system PocketECG.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 199,4 mln zł i były na porównywalnym poziomie w stosunku do 2017 roku (-2% r/r, głównie za sprawą osłabienia USD do PLN oraz mniejszej sprzedaży do partnerów, w tym AMI/Spectocor, które częściowo skompensowano wzrostem organicznych przychodów w Medi-Lynx). EBITDA za rok 2018 wyniosła 36,3 mln zł w porównaniu do 54,3 mln zł w roku 2017 (-33%). Zysk netto wygenerowany w 2018 roku wyniósł 18,9 mln zł i w porównaniu z rokiem 2017 był niższy o 44% (33,7 mln zł w 2017), a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 14,4 mln zł (vs 25,5 mln zł w 2017).

Na poziom wyników finansowych w 2018 roku w głównej mierze wpłynął wzrost kosztów operacyjnych, których najbardziej istotną część (64%) stanowią koszty świadczeń pracowniczych. Średnioroczny wzrost kosztów pracowniczych w Medi-Lynx związany z przejęciem bazy klientów AMI/Spectocor został częściowo skompensowany przez zmianę średniego kursu dolara oraz niższą wycenę programu motywacyjnego i niższy poziom wynagrodzeń zarządu Medicalgorithmisc S.A. Warto podkreślić, że dodatkowo, po zweryfikowaniu osiąganych wyników sprzedażowych, podjęto decyzję o zmianie modelu biznesowego i w efekcie zredukowano zatrudnienie w Medi-Lynx w 4Q 2018 oraz na początku 2019 roku.

Pomimo obniżenia wyników finansowych silna pozostaje pozycja gotówkowa Grupy. W 2018 z działalności operacyjnej Medicalgorithmics wygenerował 44,2 mln zł, co przełożyło się na zwiększenie pozycji gotówkowej na koniec 2018 roku do ponad 60 mln zł. Na koniec roku wskaźnik Dług Netto/EBITDA spadł poniżej 0,2x.

W 2018 roku całość przychodów Grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na które składały się przychody ze sprzedaży urządzeń w kwocie 1,8 mln zł (0,7 mln zł w 2017 roku), stanowiące 0,9% całości przychodów (0,4% w 2017 roku) oraz przychody ze sprzedaży usług w kwocie 197,6 mln zł (202,6 mln zł w 2017 roku) stanowiące 99,1% (99,6% w 2017 roku) całości przychodów.

„To był rok intensywnej pracy nad konsolidacją i rozwojem biznesu. W samym czwartym kwartale 2018 wypracowaliśmy 56,9 mln zł skonsolidowanych przychodów (+12,7 q/q), 13,6 mln zł EBITDA (+6,1 q/q) i 8,0 mln zł zysku netto (-13,7 q/q, w tym 6,0 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej), co było bardzo dobrym rezultatem w skali całego minionego roku. Wyniki, jakie osiągnęliśmy w całym 2018 roku, nie były jednak dla nas satysfakcjonujące. Dlatego też w ostatnim kwartale 2018 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych. Rozważamy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego, a może dokonanie transakcji o innej strukturze. Jednocześnie prowadzimy pogłębione analizy możliwości zmiany modelu sprzedaży w USA, których głównym celem jest przywrócenie dynamiki wzrostu przychodów – wiele wskazuje na to, że jest to jedyna droga do osiągnięcia średnio i długoterminowych celów rozwojowych. Wierzymy, że wybór opcji strategicznej będzie istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy i mam nadzieję, że będzie on miał także pozytywny wpływ na rozszerzenie skali działalności oraz – docelowo – na wzrost wartości Medicalgorithmics”- mówi Marek Dziubiński Prezes Medicalgorithmics S.A.

W ramach rozwoju sprzedaży systemu PocketECG na nowych rynkach Medicalgorthmics pozyskał w 2018 roku nowych partnerów handlowych. W czerwcu 2018 roku Spółka podpisała umowę na dystrybucję i sprzedaż systemu do diagnostyki arytmii z nowym partnerem strategicznym z Kanady, firmą m-Health Solutions, Inc. W tym samym roku skład Grupy został poszerzony o Medicalgorithmics Polska Sp. z o.o., która posiada trwałe relacje z przedstawicielami wielu placówek zdrowia na terenie Polski. Jednocześnie Grupa rozszerzyła współpracę ze skandynawską Grupą Vingmed w zakresie sprzedaży systemu do diagnostyki arytmii serca. Umowy zostały podpisane z firmami Vingmed AS z Norwegii oraz Vingmed AB ze Szwecji.

Analiza możliwości zmiany modelu działalności Grupy w USA oraz przygotowanie do przeglądu opcji strategicznych pociągnęły za sobą konieczność dokonania zmian w zespole Medicalgorithmics.

W październiku 2018 na stanowisko Dyrektora Generalnego (CEO) Medi-Lynx powołano Petera G. Pellerito. Peter Pellerito jest przede wszystkim odpowiedzialny za realizację strategicznych celów średnioterminowych Grupy, czyli za zmianę modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network). Grupa zakłada, że osiągnięcie tego celu, choć będzie skutkowało obniżeniem poziomów refundacyjnych za pojedynczą usługę, zapewni dostęp do nowych klientów, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost wolumenu sprzedaży. W opinii Medicalgorithmics strategia ta pozwoli Medi-Lynx na coroczny wzrost przychodów oraz realizację strategii wzrostu biznesu, a także zwiększenie pewności
i stabilności przychodów Medi-Lynx.

Zobacz pełną dokumentację raportu rocznego za 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Markiewicz
CC Group Sp. z o.o.
Telefon: +48 22 440 14 40
Mobile:  +48 605 959 539
Mail: magdalena.markiewicz@ccgroup.pl

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form