Szukaj
Close this search box.

MEDICALGORITHMICS S.A. – PODSUMOWANIE 1Q 2019 ROKU

Medicalgorithmics S.A. – Podsumowanie 1Qq 2019 Roku

  • Wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy o 9% r/r do 48,7 mln PLN (przy sprzyjającym średnim kursie USD/PLN), zwiększenie EBITDA o 7% do 10,5 mln PLN
  • Liczba złożonych wniosków o płatność w 1Q19: 23 322 (- 6% r/r)
  • Porównywalne koszty świadczeń usług pracowniczych – największego składnika kosztów operacyjnych

Medicalgorithmics S.A., dostawca najnowocześniejszych rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za 1Q 2019 roku. W okresie sprawozdawczym Grupa kontynuowała realizację strategii, opierając działalność o innowacyjny system PocketECG. Głównym źródłem przychodów grupy są przychody z usług świadczonych przez spółkę zależną Medi-Lynx.

Wyniki prezentują się następująco: 48,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do wyników za 1Q 2018. Istotny wpływ na wzrost przychodów miał wzrost kursu średniego USD/PLN o około 12%. Drugim ważnym czynnikiem był wzrost przychodów od pozostałych partnerów o 1,4 mln PLN. Zysk netto wyniósł 4,9 mln PLN i był o 0,4 mln PLN (8%) niższy od zysku z 1Q 2018. W tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej wyniósł 4,5 mln PLN i jest o 9% większy niż w 1Q 2018 (4,1 mln PLN).

EBITDA za raportowany okres wyniosła 10,5 mln PLN i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 7% (9,7 mln PLN w 1Q 2018). Marża na sprzedaży wyniosła 12% (16% w 1Q 2018), a marża EBITDA 21% (22% w 1Q 2018).

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną Medi-Lynx, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA w raportowanym okresie była o 6% niższa niż w porównywalnym 1Q 2018 i wyniosła 23 322.

Koszty świadczeń pracowniczych stanowiące najistotniejszą pozycję w strukturze kosztów działalności operacyjnej Grupy (w 1Q19 odpowiadały za ok 58% wszystkich kosztów), pozostały na tym samym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu z 2018 roku. Działalność Grupy jest oparta na kapitale ludzkim, a głównym zasobem są pracownicy: informatycy, inżynierowie produkcji oraz technicy EKG i specjaliści ds. sprzedaży.

Oceniamy ten kwartał dobrze. Trzeba podkreślić, że nie odczuliśmy jeszcze docelowego wpływu obniżonych stawek z MultiPlan, o którym informowaliśmy rynek na początku roku 2019.  Jesteśmy w trakcie dużej transformacji działania Grupy. Obecnie ogromy wysiłek wkładamy w zmianę modelu biznesowego, który ma polegać na zawarciu długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network). Zakładamy, że to rozwiązanie zapewni dostęp do nowych klientów, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost wolumenu sprzedaży. Jednocześnie prowadzimy szkolenia sprzedawców i pracujemy nad utrzymaniem zawartych już kontraktów. W 1Q 2019 spadły koszty operacyjne o 2,3 mln PLN w porównaniu q/q. Możemy się też pochwalić przyznaniem w kwietniu br. kolejnego patentu dotyczącego oferowanych przez spółkę produktów PocketECG i PocketECG CRS, tj. systemów oraz metody zdalnej rejestracji i przetwarzania sygnału EKG oraz bezpiecznej telerehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych. Celem naszej działalności jest proponowanie jak najbardziej zawansowanego technologicznie systemu diagnostycznego – i nad tym pracujemy nieustannie – mówi Marek Dziubiński Prezes Medicalgorithmics S.A.

dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Markiewicz

CC Group Sp. z o.o.

Telefon: +48 22 440 14 40

Mobile:  +48 605 959 539

Mail: magdalena.markiewicz@ccgroup.pl

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form