Szukaj
Close this search box.

Medicalgorithmics podsumowuje trzeci kwartał 2023 roku i pierwszy kwartał realizacji nowej strategii rozwoju

Medicalgorithmics, medtech wchodzący w skład indeksu sWIG80, z powodzeniem kontynuuje transformację swojego modelu biznesowego zgodnie z celami określonymi w nowej strategii rozwoju. Spółka pozyskała szereg nowych partnerów biznesowych, w tym trzech globalnych liderów w obszarze nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej, dla których chce zostać głównym dostawcą oprogramowania diagnostycznego opartego na algorytmach sztucznej inteligencji.

Jesteśmy zadowoleni z postępów osiągniętych wdrażając ogłoszoną w czerwcu nową strategię rozwoju Medicalgorithmics. Zgodnie z założeniami nasze intensywne działania zmierzające do pozyskania nowych partnerów biznesowych i budowy zdywersyfikowanej, globalnej sieci firm z branży medycznej, przynoszą pierwsze istotne efekty. Sukcesem jest rozpoczęcie w tak krótkim czasie współpracy z trzema globalnymi dostawcami usług i sprzętu diagnostycznego, z których każdy ma dla nas duży potencjał biznesowy oraz trzema nowymi dystrybutorami w USA. Ze względu na czas niezbędny na integrację i ewaluację działania naszego oprogramowania z systemami partnerów, przychodów z nowych umów spodziewamy się w pierwszej połowie przyszłego roku. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, druga połowa tego roku i pierwsza przyszłego jest dla spółki okresem przejściowym, co ma odzwierciedlenie w naszych wynikach. Mimo to, po trzech kwartałach tego roku spółka wypracowała pozytywny wynik finansowy, dodatni cash flow z operacji oraz może pochwalić się dynamicznie (o 22% r/r) rosnącą sprzedażą na rynkach globalnych poza USA, które generują już ponad połowę przychodów – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych.

Zgodnie ze strategią Medicalgorithmics kończy opracowanie nowego produktu – VCAST, czyli systemu medycznego, służącego do nieinwazyjnej analizy stanu naczyń wieńcowych przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji w kierunku diagnostyki choroby wieńcowej serca. VCAST dostarcza, w oparciu o standardowy i niedrogi skan tomografii komputerowej, dogłębną analizę i dane diagnostyczne, których pozyskanie obecnie wymaga wysoce inwazyjnych i tym samym drogich procedur szpitalnych. W październiku spółka rozpoczęła proces certyfikacji CE na rynku unijnym, który ma zostać zakończony w pierwszym kwartale 2024 r. oraz przygotowuje się do rozpoczęcia procesu certyfikacji na rynku amerykańskim w 2024 roku. VCAST jest rozwijany przez Kardiolytics, amerykańską spółkę w 100% zależną od Medicalgorithmics, przejętą w ramach strategicznej inwestycji Biofund w grudniu 2022 r.

Medicalgorithmics pozyskał już pierwszego istotnego klienta na nową technologię – we wrześniu medtech podpisał list intencyjny z polską firmą Grupą Diagnostyka na wykorzystanie VCAST do diagnozy choroby wieńcowej w placówkach diagnostycznych partnera. Grupa Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych, wykonująca rocznie ponad 130 mln badań.

Zgodnie z planem jest także rozwijana nowa generacja oprogramowania AI i produktów do diagnostyki EKG. System Deep Rythm Platform, czyli nowa generacja rozwiązania PC Client, oparta o nowy algorytm sztucznej inteligencji DRAI znajduje się obecnie w procesie certyfikacji na rynku unijnym i amerykańskim.

W okresie od stycznia do września br. Medicalgorithmics wykazał skonsolidowany zysk netto w wysokości 98 tys. zł wobec 21 mln zł straty rok wcześniej. W samym trzecim kwartale spółka na poziomie skonsolidowanym odnotowała 178 tys. zł straty netto, co jest poprawą wobec drugiego kwartału. Natomiast jednostkowe wyniki spółki wykazują zyski na wszystkich poziomach rentowności zarówno za trzeci kwartał, jak i za trzy kwartały roku narastająco. W trzecim kwartale medtech odnotował jednostkowy zysk netto w wysokości 4,1 mln zł oraz 4,7 mln zł za trzy kwartały narastająco.

Skonsolidowane przychody w trzecim kwartale wyniosły ponad 9,5 mln zł wobec 9,7 mln zł w drugim kwartale br. i 17,4 mln zł rok temu. Spadek sprzedaży grupy w ujęciu rocznym i kwartalnym to wyłącznie efekt niższych przychodów na rynku USA. Na rynkach globalnych spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 22% rok do roku oraz 21% kwartał do kwartału. Pozwoliło to skompensować spadek przychodów w USA w ujęciu kwartalnym. Po trzech kwartałach br. sprzedaż na rynku globalnym przyniosła 16,2 mln zł przychodów wobec 14,3 mln zł przychodów w USA, a więc po raz pierwszy przewyższyła sprzedaż w USA.

Zgodnie ze strategią spółka przebudowuje na rynku USA model dystrybucji i buduje sieć partnerów, z którymi współpracuje w modelu bez wyłączności. Pozyskała już trzy nowe ośrodki diagnostyczne (IDTF) jako dystrybutorów w miejsce dotychczasowego partnera, z którym współpraca będzie trwała do grudnia 2023 roku. Nowi dystrybutorzy mogą generować przychody od pierwszego kwartału przyszłego roku. Zgodnie ze strategią, spółka planuje w każdym kolejnym kwartale pozyskiwać kolejnych partnerów na rynku amerykańskim.

Pozytywnie na sprzedaż w trzecim kwartale wpłynęło także rozpoczęcie zapowiadanej wcześniej wymiany u partnerów na rynku globalnym urządzeń do monitoringu serca PocketECG na nową, czwartą generacją. Dzięki niej przychody ze sprzedaży sprzętu wyniosły w trzecim kwartale prawie 1,8 mln zł wobec 0,6 mln zł w drugim kwartale i rok temu. Inwestycje partnerów w sprzęt i związane z tym odnowienie kontraktów o współpracy efektywnie wiążą ich ze spółką na najbliższe lata, dając podstawy do dalszej kontynuacji wzrostów sprzedaży na rynkach globalnych.

Medicalgorithmics generuje dodatnie przychody z działalności operacyjnej 0,8 mln zł oraz zwiększyła istotnie saldo gotówki i na koniec września 2023 r. saldo środków pieniężnych wynosiło 29,8 mln zł wobec prawie 12,8 mln zł rok temu. Kapitały własne wzrosły do 93,9 mln zł wobec 15,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu br. nową strategią rozwoju, stworzoną z udziałem głównego akcjonariusza Medicalgorithmics – Biofund Capital Management LLC – spółka zmieniła swój model biznesowy. Odeszła od oferowania zamkniętego systemu diagnostyki kardiologicznej, powiązanego z własnymi urządzeniami do monitorowania pracy serca. W nowej strategii stawia na sprzedaż własnego systemu do analizy sygnałów EKG wraz z autorskim systemem AI jako samodzielnego produktu oraz jego integrację z urządzeniami i systemami IT partnerów. Oprogramowanie Medicalgorithmics jest obecnie dostępne jako usługa, a spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie w różnych modelach, w tym oparte o liczbę wykonanych analiz danych EKG.

* Koniec *

Dodatkowych informacji udzielają:

Kontakt dla inwestorów:

Mateusz Paradowski

InnerValue        

m.paradowski@innervalue.pl

+48 516 089 279

Kontakt dla mediów:

Mariusz Gawrychowski

InnerValue

m.gawrychowski@innervalue.pl

+48 501 520 598

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form