Medicalgorithmics bierze udział w międzynarodowym badaniu klinicznym

Informacje prasowe

Medicalgorithmics bierze udział w międzynarodowym badaniu klinicznym

Medicalgorithmics został dostawcą rozwiązań do zdalnej diagnostyki w badaniu klinicznym na zlecenie szwedzkiej firmy biofarmaceutycznej AnaCardio, prowadzonym w wiodących ośrodkach kardiologicznych na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. W badaniu z użyciem urządzenia PocketECG 3 udział weźmie około 80 pacjentów z niewydolnością serca. Medicalgorithmics prowadzi również rozmowy z potencjalnymi partnerami o udziale w kolejnych badaniach klinicznych m.in. na rynku amerykańskim.

AnaCardio, szwedzka firma biofarmaceutyczna, wybrała Medicalgorithmics na dostawcę sprzętu do monitorowania bezpieczeństwa kardiologicznego (PocketECG 3) w badaniu klinicznym GOAL-HF1. To podwójnie randomizowane i podwójnie zaślepiane badanie kliniczne fazy Ib/IIa eskalacji dawki i ekspansji kohorty, prowadzone u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF).

AnaCardio niedawno poinformowała o zakwalifikowaniu pierwszego pacjenta do badania klinicznego GOAL-HF1. Oczekuje się, że badanie zostanie zakończone pod koniec 2024 r.

„Cieszymy się, że bierzemy udział w prestiżowym badaniu klinicznym, które jest realizowane na czterech dużych europejskich rynkach w oparciu o naszą innowacyjną technologię. Nasze rozwiązanie odgrywa istotną rolę w realizacji badania. To dla nas bardzo ważny projekt, potwierdzający najwyższą jakość danych klinicznych dostarczanych przez naszą technologię PocketECG. Udział w badaniu klinicznym otwiera przed nami możliwości. Docieramy z naszymi rozwiązaniami do nowej grupy potencjalnych klientów. Widzimy, że firmy farmaceutyczne dostrzegają ogromny potencjał naszych rozwiązań” – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics.

Urządzenie PocketECG 3 zapewnia stały nadzór kardiologiczny 24/7, dzięki czemu pacjenci objęci badaniem mogą spędzać czas w domu, bez konieczności wielodniowego monitorowania w szpitalu.

„Leki będące w fazie rozwoju mogą wywoływać różne zmiany arytmiczne u niektórych pacjentów. Co istotne, tylko nasze urządzenie PocketECG 3 może je zidentyfikować w czasie rzeczywistym i powiadomić lekarza o poważnym zdarzeniu kardiologicznym, dostarczając informacji umożliwiających natychmiastową reakcję” – mówi Jarosław Jerzakowski, członek zarządu ds. handlowych w Medicalgorithmics i dodaje – „Mamy ambicje i potencjał, by zbudować dodatkową nogą biznesową w segmencie badań klinicznych, co zapewni nam nowy strumień przychodów. Obecnie rozmawiamy z potencjalnymi partnerami o udziale w kolejnych międzynarodowych badaniach klinicznych, w tym na strategicznym dla nas rynku amerykańskim” – podsumowuje Jarosław Jerzakowski.

Szczegóły dotyczące badania klinicznego z udziałem Medicalgorithmics są dostępne pod linkiem:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05642507?term=Anacardio&draw=2&rank=1

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Kontakt dla inwestorów                                                          Kontakt dla mediów

Robert Mrozowski                                                                      Mariusz Gawrychowski

InnerValue                                                                                   InnerValue

r.mrozowski@innervalue.pl                                                     m.gawrychowski@innervalue.pl

+48 513 083 322                                                                         +48 501 520 598