Szukaj
Close this search box.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Medicalgorithmics S.A. – podsumowanie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Medicalgorithmics S.A. – podsumowanie

Dnia 26 czerwca 2019 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., na którym akcjonariusze podjęli uchwały m.in. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, a także zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018.

Na ZWZ zarejestrowało się 11 akcjonariuszy posiadających w sumie 2 002 842 ważnych głosów
i stanowiących 55,53% procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym.

ZWZ zatwierdziło skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu
za 2018, a także podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018. Decyzją akcjonariuszy zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 11 325 272,20 PLN (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 20/100) za 2018 rok w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Akcjonariusze udzielili absolutorium Prezesowi Zarządu – Markowi Dziubińskiemu oraz Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Maksymilianowi Sztanderze, a także członkom Rady Nadzorczej za rok 2018. W związku z rezygnacją Pana Grzegorza Grabowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej WZW uzupełniło skład Rady oraz poszerzyło go o jedną osobę (do łącznie 6 osób). W rezultacie do Rady Nadzorczej zostało powołanych dwóch nowych członków: Pan Mariusz Matuszewski i Pan Marcin Gołębicki.

Głosowanie odbywało się również w sprawie zmian w statucie spółki, regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchylenia programu motywacyjnego i innych związanych z programem motywacyjnym uchwał. Akcjonariusze podjęli również dwie uchwały w związku z ustanowionymi przez prezesa Marka Dziubińskiego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S. A. z Bankiem Millennium S.A.

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. – nagranie w formacie mp3

Szczegóły Walnego Zgromadzenia Wspólników

dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Markiewicz
CC Group Sp. z o.o.
Telefon: +48 22 440 14 40
Mobile:  +48 605 959 539
Mail: magdalena.markiewicz@ccgroup.pl

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form