Szukaj
Close this search box.

Wysoka skuteczność sytemu PocketECG naukowo potwierdzona

Wysoka skuteczność sytemu PocketECG naukowo potwierdzona

W najnowszych badaniach naukowcy stwierdzili, iż monitorowanie EKG online systemem PocketECG, którego autorem i dostawcą jest Medicalgorithmics, ma znacznie większą skuteczność diagnostyczną niż badania za pomocą Holtera czy urządzenia typu offline patch w celu wykrycia napadowej arytmii serca. Wyniki zostały zaprezentowane na kongresie naukowym Heart Rhythm Society, który odbył się w dniach  9-12 maja w Bostonie.

Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics, zaprezentował wyniki badania przeprowadzonego na bardzo dużej próbie pacjentów (ponad 16 tysięcy). Badanie porównywało monitoring serca metodami online i offline w celu wykrycia napadowego migotania przedsionków (PAF) oraz analizowało związek między czasem monitorowania a skutecznością diagnostyczną. Badanie wykazało, że skuteczność diagnostyczna była znacznie wyższa w przypadku monitoringu systemem PocketECG niż za pomocą Holtera lub monitoringu offline za pomocą urządzenia typu patch (bezkablowe urządzenie przyklejane do klatki piersiowej).

U pacjentów z udziałem migotania przedsionków poniżej 1% system PocketECG wykazał aż 6-krotnie wyższą skuteczność niż 24-godzinny Holter i o 36% wyższą skuteczność niż patch offline. Ten typ arytmii jest bardzo trudny do wykrycia z powodu epizodycznej natury. Pacjent często nie odczuwa żadnych symptomów, ale choroba stanowi realne zagrożenie dla jego zdrowia. Wykrycie arytmii na tak wczesnym etapie choroby pozwala na znacznie szybsze i skuteczniejsze leczenie, bez konieczności przeprowadzenia inwazyjnych zabiegów jak na przykład ablacja serca, czy długotrwałego przyjmowania leków. Postępująca arytmia serca może prowadzić do licznych powikłań, w tym zakrzepów krwi, udaru i niewydolności serca. Nieleczone migotanie przedsionków podwaja ryzyko zgonu spowodowanego schorzeniami serca i nawet pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru.

„Wyniki badań są dla nas bardzo korzystne i cieszę się, że miałem okazję zaprezentować je bardzo szerokiemu gronu elektrofizjologów na kongresie HRS. Świadczą one o przewadze technologicznej i diagnostycznej systemu PocketECG i z pewnością wykorzystamy je w pozyskiwaniu nowych klientów.” – mówi Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics.

„Najnowsze badanie wykazało także, iż monitoring online może znacznie poprawić efektywność badania w porównaniu z metodami offline. W oparciu o bieżące wyniki przekazywane w trybie online istnieje możliwość skrócenia czasu monitorowania serca. Dzięki temu pacjent może wcześniej zaprzestać noszenia urządzenia i może być wcześniej poddany leczeniu. Pozwala to także zoptymalizować koszty monitoringu. Podobnie, gdy badanie wciąż nie przyniosło danych wystarczających do postawienia diagnozy, może zostać wydłużone zdalnie, bez konieczności przyjazdu pacjenta do placówki medycznej.” – dodał Marek Dziubiński.

Wyniki badań

Wyniki badań zostały zaprezentowane w zależności od udziału migotania przedsionków w czasie monitoringu serca pacjenta.

W przypadku udziału migotania poniżej 1% (AFB ≤ 1%) monitoring systemem PocketECG online wykazał:

  • 6 razy wyższą skuteczność diagnostyczną niż pierwsze 24 godziny monitoringu Holterem
  • 3,5 raza wyższą skuteczność diagnostyczną niż pierwsze 48 godzin monitoringu Holterem
  • o 36% wyższą skuteczność diagnostyczną niż w pierwszych 11 dniach monitoringu systemem typu patch offline

W przypadku udziału migotania poniżej 10% (AFB ≤ 10%) monitoring systemem PocketECG online wykazał:

  • 4 razy wyższą skuteczność diagnostyczną niż w ciągu pierwszych 24 godzin monitoringu Holterem
  • 2,5 raza wyższą skuteczność diagnostyczną niż w ciągu pierwszych 48 godzin monitoringu Holterem
  • o 25% wyższą skuteczność diagnostyczną niż w ciągu pierwszych 11 dni monitoringu systemem typu patch offline

Większa skuteczność diagnostyczna metody online wynika przede wszystkim z możliwości bieżącego monitorowania rezultatów badania i elastycznego przedłużania czasu trwania badania aż do 30 dni w razie potrzeby.

Wyniki badań zostały ogłoszone na kongresie naukowym HRS (Heart Rhythm Society), który odbył się w Bostonie w dniach 9-12 maja 2018. Jest to najważniejsze wydarzenie na świecie w dziedzinie elektrofizjologii, podczas którego odbyło się ponad 200 warsztatów i wykładów edukacyjnych prowadzonych przez znanych ekspertów. Kongres odwiedziło kilka tysięcy osób, głównie specjalistów z zakresu elektrokardiologii z całego świata. Zaprezentowane badania naukowe nad skutecznością długoterminowego monitoringu serca on-line zostały przygotowane przez zespół R&D z Medicalgorithmics wraz z liderami opinii, profesorami ze szpitala Houston Methodist, Miguelem Valderrabano oraz Leifem Petersoemn.

Metoda badania

W badaniu przeanalizowano 16 595 raportów z monitoringu serca przeprowadzonego za pomocą systemu PocketECG. Do określenia czasu monitorowania wymaganego do wykrycia pierwszego epizodu migotania przedsionków (AF) został wykorzystany ciągły zapis monitoringu serca, trwający od 1 do 30 dni, przeanalizowany i opisany za pomocą algorytmu oraz przez techników EKG. W badaniu oszacowano wpływ czasu monitorowania na skuteczność diagnostyczną (DY) u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków (PAF) i przeanalizowano różnicę w skuteczności między metodą online (do 30 dni) a symulacją w trybie offline (za pomocą 24- i 48-godzinnego Holtera lub wielodniowego monitoringu systemem typu offline patch).

Publikację można pobrać tutaj:

Zobacz również

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form