Szukaj
Close this search box.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

Home      >      Inwestorzy      >      Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

Powiązane raporty bieżące:

30/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

29/2019 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku

28/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku

26/2019 Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku

25/2019 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok oraz pozostałe uchwały Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

24/2019 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

22/2019 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

21/2019 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego

20/2019 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

19/2019 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

18/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

17/2019 Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form