Szukaj
Close this search box.

8/2023 Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii I, J, K oraz L

Raport bieżący nr 8/2023

Data: 08.03.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o wydaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) nr 196/2023 z dnia 3 marca 2023 roku, w odpowiedzi na wniosek Spółki, w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych poniżej papierów wartościowych: 995.276 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz akcji zwykłych imiennych Spółki: 1.194.331 akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 1.433.197 akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 1.353.580 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W oświadczeniu KDPW poinformowano, że akcje zwykłe na okaziciela serii I w liczbie 995.276 zostaną zarejestrowane w dniu 07 marca 2023 r. pod kodem ISIN: PLMDCLG00031 oraz akcje zwykłe imienne: serii J w liczbie 1.194.331, serii K w liczbie 1.433.197, serii L w liczbie 1.353.580 zostaną zarejestrowane w KDPW w dniu 07 marca 2023 r. pod kodem ISIN: PLMDCLG00049.

Pełna treść oświadczenia KDPW w załączeniu raportu.

Załączniki:

Oświadczenie_KDPW_ Nr_196_2023

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form