Szukaj
Close this search box.

3/2023 Grupa Medicalgorithmics wprowadza swoje rozwiązania na rynek brytyjski.

Raport bieżący nr: 3/2023

Data sporządzenia: 19 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Spółka podpisała strategiczną umowę dystrybucyjną („Umowa”) z Express Diagnostics Limited z siedzibą w Plymouth, Wielka Brytania (“Express”).

Express jest największym dostawcą usług monitorowania serca i analizy EKG w Wielkiej Brytanii. Umowa obejmuje dystrybucję PocketECG i AI, w tym w przyszłości Deep Rhythm AI oraz technologii analitycznych („Produkty”).

Umowa wchodzi w życie z chwilą zakończenia procesu rejestracji PocketECG na terytorium Wielkiej Brytanii wraz ze spełnieniem innych niezbędnych wymogów prawa brytyjskiego, umożliwiających wprowadzenie Produktów na rynek Wielkiej Brytanii i ich dystrybucję.

Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub niezwłocznie w przypadku istotnego naruszenia. Ponadto Express ma prawo pierwokupu zakupu lub dystrybucji w Wielkiej Brytanii wszelkich nowych lub wcześniej nie wprowadzonych na rynek brytyjski technologii lub urządzeń opracowanych przez Spółkę dla rynku opieki zdrowotnej układu sercowo-naczyniowego. Prawo to wygasa po 30 dniach od powiadomienia przez Spółkę.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, zgodnie z powszechnie stosowanymi standardami. Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

Kontrakt nie przewiduje wyłączności na rynek brytyjski, gdyż strategią Medicalgorithmics S.A. jest nawiązywanie współpracy z największymi podmiotami na brytyjskim rynku usług medycznych w celu zapewnienia brytyjskim pacjentom dostępu do najnowocześniejszych technologii diagnostyki serca.

Umowa nie określa poziomów przychodów ani docelowych poziomów sprzedaży na 2023 rok, przewiduje, że cele sprzedażowe na 2024 rok oraz kolejne lata Umowy zostaną uzgodnione w 2023 roku.

Według szacunków Spółki rynek monitorowania pracy serca w Wielkiej Brytanii jest duży i obejmuje ponad 3 000 kardiologów i 75 000 lekarzy ogólnych. Ponad 1,7 miliona osób w Wielkiej Brytanii cierpi na migotanie przedsionków. Rynek usług EKG ambulatoryjnego rośnie dynamicznie, z CAGR (roczną stopą wzrostu) na poziomie 6% w ciągu ostatnich 5 lat. Wzrost ten jest napędzany przez starzejącą się populację, co skutkuje ciągłym wzrostem liczby pacjentów z arytmią serca w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że ta liczba osiągnie ponad 3 miliony do 2025 roku.

W ocenie Zarządu Spółki zawarcie umowy z Express Diagnostics i tym samym wejście na rynek brytyjski jest efektem ogłoszonej w ubiegłym roku nowej strategii dynamicznej ekspansji na rynkach światowych w momencie fuzji z Biofund. Ekspansja ta będzie kontynuowana w 2023 roku. Wzmocnienie spółki przez inwestora Biofund i jego innowacyjne technologie AI oraz rozbudowane portfolio rozwiązań kardiologicznych – dzięki spółce zależnej Kardiolytics i jej technologii VCAST – umożliwia stworzenie atrakcyjnej i komplementarnej oferty rozwiązań sercowo-naczyniowych i otwiera Grupę Medicalgorithmics na zupełnie nowe rynki.

Zarząd Spółki zdecydował się opublikować niniejszą informację w momencie podpisania niniejszej Umowy, gdyż oznacza ona wejście Produktów Spółki na nowy, znaczący rynek Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo Spółka informuje, że od dnia opublikowania w dniu 29 września 2022 roku skonsolidowanego raportu finansowego za półrocze 2022 roku zawarła z SysteMedic Ltd umowę dystrybucyjną obejmującą rynek izraelski.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form