Szukaj
Close this search box.

9/2021 Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

Raport bieżący nr: 9/2021

Data: 6.05.2021r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2021 r. zgodnie z ogłoszoną polityką wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) podjął uchwałę nr 2/2021 zgodnie, z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.205.222,66 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki („Rekomendacja”).

Opracowując Rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”) wynikające z nadal trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe Grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją rozwoju technologicznego produktów zgodnie ze  średnio- i długoterminowymi planami Grupy.

Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas
w Spółce.

Rekomendacja Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej.

Ostateczną decyzję o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form