Szukaj
Close this search box.

9/2020 Korekta raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o plasowanie

Korekta raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o plasowanie

Raport bieżący nr 9/2020
Data: 20.01.2020 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o plasowanie.

Korekta dotyczy treści załącznika do raportu zatytułowanego „informacja o stanie rachunku w dniu pierwszeństwa”.

We wspomnianym wyżej załączniku do raportu bieżącego 7/2020 omyłkowo wskazano datę pierwszeństwa jako 22 grudnia 2020 r. zamiast 22 grudnia 2019 r. oraz omyłkowo wskazano w stopce dokumentu (załącznika) numer uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako 3/1/2010 zamiast numeru 3/1/2020.

Odpowiednie sformułowania załącznika do raportu przed korektą brzmiały:

  • wg stanu na koniec Dnia Pierwszeństwa*, tj.22 grudnia 2020r., na prowadzonym przez nas rachunku papierów wartościowych posiadał (…);
  • *zgodnie z treścią Uchwały nr 3/1/2010 z dnia 7 stycznia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmic S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii G, (ii)dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Po korekcie odpowiednie, wskazane w punktach 1 i 2 powyżej sformułowania załącznika brzmią:

  • wg stanu na koniec Dnia Pierwszeństwa*, tj.22 grudnia 2019 r., na prowadzonym przez nas rachunku papierów wartościowych posiadał
  • *zgodnie z treścią Uchwały nr 3/1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmic S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii G, (ii)dematerializacji orazubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

W załączeniu Spółka przekazuje skorygowany Załącznik do raportu 7/2020 uwzględniający powyższe korekty.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form