Szukaj
Close this search box.

9/2018 Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy

9/2018 Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 9/2018

Data: 29.05.2018

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r. zgodnie z ogłoszoną polityką wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 29.05.2017 r.) podjął uchwałę nr 2/05/2018, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1) powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 20% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za rok 2017, tj. 5 121 266,92 PLN (1,42 PLN na akcję), z zysków lat poprzednich zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki, oraz

2) ustalenie dnia dywidendy (nabycia prawa do dywidendy) na 16.07.2018 r. i terminu wypłaty dywidendy na 30.07.2018 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty netto na poziomie jednostkowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 2 830 458,23 PLN w całości z kapitału zapasowego.

Opracowując rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę sytuację finansową Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, która wykazała zysk na poziomie skonsolidowanym w 2017 roku.

Wniosek Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej.

Ostateczną decyzję o pokryciu straty za rok obrotowy 2017 oraz wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form