Szukaj
Close this search box.

8/2024 Medicalgorithmics odbudował już blisko 50% sprzedaży w USA względem Q4 2023

Raport bieżący nr: 8/2024

Data sporządzenia: 20 maja 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje, że Spółka oszacowała wartość cyklicznych, średnich, miesięcznych przychodów wyłącznie z usług analizy danych EKG z portfela kontraktów z trzema centrami diagnostycznymi z USA na miesięcznie 110,1 tys. USD (około 440 tys. zł, przy kursie USD/PLN 4,0) co Zarząd ocenia jako realistyczny a nawet konserwatywny scenariusz.

Publikowana wartość szacunkowych przychodów w kwocie 110,1 tys. USD miesięcznie została oszacowana jako średnia za kolejne 12 m-cy (od maja 2024 r. do kwietnia 2025 r.) dla 3 klientów, z USA którzy rozpoczęli komercyjne wykorzystywanie oprogramowania z algorytmiką AI Spółki w okresie od 1 lutego b.r. do dnia publikacji niniejszego raportu.

Wartość podana uwzględnia szacowane przez Spółkę wzrosty sprzedaży z tych kontraktów (nie gwarantowane kontraktowo). Dodatkowo Spółka w tym okresie zrealizowała około 740 tys. zł przychodów ze sprzedaży urządzeń Pocket IV, które jako nie cykliczne nie zostały uwzględnione w powyższych szacunkach, w przypadku uwzględnienia istotnie zwiększyłaby tę wartość, natomiast urządzenia te będą generować istotne przychody z usług analizy EKG w przyszłości.
Wartość ta stanowi istotny element realizacji celu Spółki jakim jest odbudowanie sprzedaży na rynku USA do poziomu z IV kwartału 2023 r., wynoszącej 0,9 mln zł średniomiesięcznie, tym samym Spółka zrealizowała ten cel w 49% w ujęciu średniej 12-miesięcznej wartości sprzedaży usług analizy EKG, (nie wliczając sprzedaży urządzeń).

Dodatkowo Zarząd zwraca uwagę, że pierwsze przychody od tych klientów osiągnięto w lutym b.r., a przychody zafakturowane w kwietniu b.r. z 2 uruchomionych do tego czasu kontraktów wyniosły już 81,0 tys. USD (ponad 320,0 tys. zł), co stanowi 36% celu.

Zarząd informuje też, że łączna wartość sprzedaży usług analizy badań oraz urządzeń Pocket IV osiągnięta w USA w Q1 2024 wyniosła 1,2 mln zł (w tym 740 tys. zł ze sprzedaży urządzeń Pocket IV) i pochodzi w całości z kontraktów uruchamianych w tym kwartale w ramach nowej strategii oferowania usług analizy badań EKG poprzez software AI Spółki z urządzeń firm trzecich lub własnej produkcji, w modelu bez wyłączności na terenie USA.

Zgodnie z deklarowanymi celami Spółka podtrzymuje cel uruchamiania, co najmniej dwóch kontraktów kwartalnie (z USA lub z rynku globalnego).
To założenie pozwala szacować, że – przy realizacji zakładanych w niniejszym raporcie średnich przychodów oraz liczby uruchamianych nowych klientów – Spółka zrealizuje cel odbudowy sprzedaży na rynku USA do poziomów z IV kwartału 2023 r. najdalej na przełomie III i IV kwartału b.r. Dodatkowo, Spółka spodziewa się kolejnych, nie cyklicznych zamówień na sprzęt, których sprzedaż przyspieszy realizację tego celu.

Spółka będzie informować w formie raportów bieżących o dalszych postępach i osiąganiu kamieni milowych w realizacji strategii i celów odbudowy sprzedaży na rynku USA do poziomu z IV kwartału 2023 r. oraz osiągnięciu progu generowania dodatnich przepływów pieniężnych, w tym o:
a) istotnych zmianach podanej szacunkowej średniomiesięcznej wartości portfela kontraktów,
b) zakładanym uruchamianiu komercyjnym kolejnych istotnych portfeli kontraktów, oraz
c) pozyskiwaniu pojedynczych istotnych kontraktów.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form