Szukaj
Close this search box.

8/2022 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2022 r.

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2022 r.

Raport bieżący nr 8/2022

Data: 10.02.2022 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

Uwzględniając czynniki zewnętrzne, które są nieporównywalne w poszczególnych miesiącach (np. nasilenie zakażeń Covid-19, lokalne anomalie pogodowe, czy też zmiana systemu billingowego, co miało miejsce w styczniu 2022 r., skutkująca nieprzeprocesowaniem kilkuset wniosków, które zostaną rozliczone w lutym b.r.), a jednocześnie które mogą mieć istotny wpływ na raportowane liczby wniosków o płatność ze względu na ich przesunięcia w poszczególnych miesiącach, Spółka prezentuje dane o liczbie wniosków także porównując je w ujęciu za okres ostatnich 12 miesięcy w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r.) zostało złożonych 58 117 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 14,0% wzrostu wobec 50 985 wniosków złożonych w analogicznym okresie poprzednich 12 miesięcy (tj. od lutego 2020 r. do stycznia 2021 r.).

W miesiącu styczniu 2022 r. zostało złożonych 3 576 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 22,3% spadku wobec 4 604 takich wniosków złożonych w styczniu 2021 r. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych w styczniu 2022 r. złożono 4 982 wszystkich wniosków, co daje 30,3% spadku wobec 7 151 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2021 r.

Dane za ostatnie 12 miesięcy, za rok bieżący oraz porównywalne okresy przedstawia załączona do raportu tabela.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form