Szukaj
Close this search box.

8/2018 KOR Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 24.05.2018 r. dotyczącego informacji o porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

KOR Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 24.05.2018 r. dotyczącego informacji o porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

Raport bieżący nr: 8/2018 KOR

Data: 24.05.2018

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 25 maja 2018 r. nastąpiła omyłka pisarska w oznaczeniu spółki zależnej Emitenta.

Treść raportu bieżącego przed korektą:

„Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. Rada Dyrektorów (ang. Board of Directors) spółki zależnej Emitenta – Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) poprosiła pana Andrew Bogdana o ustąpienie z funkcji Dyrektora Generalnego (ang. CEO) Medi-Lynx.

Na mocy porozumienia z Radą Dyrektorów Medi-Lynx, pan Andrew Bogdan będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Medi-Lynx do czasu powołania następcy przez Radę Dyrektorów. Proces rekrutacji na stanowisko Dyrektora Generalnego Medi-Lynx rozpocznie się niezwłocznie.

Zarząd Emitenta dziękuje panu Andrew Bogdan za wkład włożony w rozwój spółki Medi-Lynx oraz dotychczasową współpracę”.

Treść skorygowanego raportu bieżącego:

„Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. Rada Dyrektorów (ang. Board of Directors) spółki zależnej Emitenta – Medicalgorithmics US Holding Corporation poprosiła pana Andrew Bogdana o ustąpienie z funkcji Dyrektora Generalnego (ang. CEO) spółki zależnej – Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”).

Na mocy porozumienia z Radą Dyrektorów Medi-Lynx, pan Andrew Bogdan będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Medi-Lynx do czasu powołania następcy przez Radę Dyrektorów. Proces rekrutacji na stanowisko Dyrektora Generalnego Medi-Lynx rozpocznie się niezwłocznie.

Zarząd Emitenta dziękuje panu Andrew Bogdan za wkład włożony w rozwój spółki Medi-Lynx oraz dotychczasową współpracę”.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form