Szukaj
Close this search box.

8/2012 Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej rekomendacji dla najbliższego WZA

Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej rekomendacji dla najbliższego WZA

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka” ) informuje o podjęciu dnia 25 kwietnia 2012 roku uchwały Nr 1/25/04/2012 Zarządu Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

” § 1
Zarząd postanawia zwołać w najbliższym czasie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Medicalgorithmics S.A. Zarząd planuje poszerzenie działalności Spółki w drodze przejęcia podmiotów działających w obszarze badania bezpieczeństwa nowych leków w procesie badań klinicznych (ang. Cardiac Safety), gdzie technologia Spółki może znacząco podnieść atrakcyjność usług świadczonych przez podmioty z tej branży. Zarząd postanawia rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustalenie ceny emisyjnej dla akcji nowej serii w przedziale 60,00 – 92,00 złotych za jedną akcję. Cena ta uzależniona będzie od dynamiki rozwoju Medicalgorithmics S.A. na moment podejmowania decyzji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2
Jednocześnie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Zarząd Spółki Medicalgorithmics S.A. będzie rekomendował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do podjęcia działań mających na celu przeniesienie akcji notowanych na rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

PODSTAWA PRAWNA:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form