Szukaj
Close this search box.

62/2022 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 28 października 2022 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 28 października 2022 r.

Raport bieżący nr: 62/2022

Data: 28.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 października 2022 r. („Walne Zgromadzenie”), jak również treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, ale nie zostały podjęte, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także projektów uchwał, w odniesieniu do których odstąpiono od głosowania.

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad (w całości), jak również, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podkreśla, że wejście w życie następujących uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie:

– uchwały nr 8/10  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Pawła Lewickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

– uchwały nr 9/10  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Krzysztofa Siemionowa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

– uchwały nr 10/10  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Davida Casha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

zostało zastrzeżone pod warunkami zawieszającymi określonymi w ww. uchwałach.

Mając na uwadze powyższe, powołanie p. Pawła Lewickiego, p. Krzysztofa Siemionowa oraz p. Davida Casha w skład Rady Nadzorczej Spółki nastąpi z chwilą spełnienia się warunków zawieszających określonych w ww. uchwałach, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form