Szukaj
Close this search box.

61/2022 Zgłoszenie przez akcjonariusza (i) wniosku o rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki do 8 osób oraz (ii) kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Zgłoszenie przez akcjonariusza (i) wniosku o rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki do 8 osób oraz (ii) kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 61/2022

Data: 21.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 października 2022 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki:

  1. wniosek o przeprowadzenie – w ramach pkt. 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – głosowania w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na 8 (osiem) osób; oraz
  2. zgłoszenie kandydatur:

               a) Pana Krzysztofa Siemionowa na członka Rady Nadzorczej, oraz

                b) Pana Davida Casha na członka Rady Nadzorczej.

Do zgłoszenia dołączono życiorysy powyższych kandydatów oraz ich oświadczenia zawierające zgodę na kandydowanie. Życiorysy kandydatów stanowią załącznik nr 1-2 do niniejszego raportu.

Powyższe kandydatury będą rozpatrywane w ramach pkt. 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form