Szukaj
Close this search box.

6/2021 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2021 r.

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2021 r.

Raport bieżący nr 6/2021

Data: 10.03.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”), przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu lutym 2021 r. zostało złożonych 6199 wniosków o płatność.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w lutym 2021 r. wyniosła 326 w porównaniu do 358 wniosków na dzień roboczy w styczniu 2021 r., co stanowi 9% spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Odnotowane w lutym na terenie USA ekstremalne warunki atmosferyczne miały wpływ zarówno na mobilność pacjentów i dostępność opieki zdrowotnej, jak i na łańcuchy logistyczne, na których polega Medi-Lynx oraz wewnętrzną organizację operacyjną tej spółki. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta informacja o wnioskach o płatności złożonych w lutym nie odzwierciedla w pełni skali biznesu Grupy Emitenta. Obserwacja dynamiki rozpoczynanych sesji monitoringu, które zanotowano po ustaniu ekstremalnych warunków pogodowych, pozwala sądzić, że odnotowany w odczytach lutowych spadek liczby wniosków złożonych do ubezpieczycieli zostanie skompensowany danymi marcowymi.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form