Szukaj
Close this search box.

6/2016 Zarządzenie drugiej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

6/2016 Zarządzenie drugiej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 6/2016

Data: 26.02.2016

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 25 lutego 2016 r. podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 roku („Walne Zgromadzenie”), została zarządzona druga przerwa w obradach.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia obrady zostaną ponownie wznowione w dniu 26 lutego 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki tj. lokalu biurowym położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 81.

Obrady zostaną wznowione od rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie punktu nr 6 porządku obrad.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form