Szukaj
Close this search box.

6/2012 Podpisanie umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 28 lutego 2012 roku umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu rozwojowego pt.: „Opracowanie nowej generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej”, w ramach Działania 1.4. Wsparcie projektów celowych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnego mobilnego systemu do telemetrii kardiologicznej oraz wdrożenie produktu na rynek światowy. Innowacyjny produkt powstanie dzięki modyfikacjom i rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego dostępnego już na rynku Systemu PocketECG i odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe na mobilne, inteligentne rozwiązania do kompleksowej diagnostyki elektrokardiologicznej.

Wartość przyznanego dofinansowania zgodnie z umową wynosi 1 779 000,00 PLN (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2011r., a jego zakończenie planowane jest w dniu 31.12.2013r.

O pozytywnej decyzji w sprawie otrzymania dofinansowania Spółka dowiedziała się 15 grudnia 2011 roku oraz informowała w raporcie bieżącym EBI Nr 9/2011.

PODSTAWA PRAWNA:
§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnosnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form