Szukaj
Close this search box.

59/2022 Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia nowych akcji Spółki za wkład w wysokości ok. 220 mln PLN.

Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia nowych akcji Spółki za wkład w wysokości ok. 220 mln PLN.

Raport bieżący nr: 59/2022

Data: 20.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2022 w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia nowych akcji Spółki za wkład w wysokości ok. 220 mln PLN (44,27 PLN za akcję, Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2022 roku pomiędzy Spółką a Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA) („Biofund”), został zawarty aneks do umowy, której przedmiotem jest objęcie 4.976.384 akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym tj. 49,99% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Biofund („Umowa”) („Aneks”).

Przedmiotem Aneksu jest zobowiązanie Spółki do zapewnienia objęcia porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia głosowania nad uchwałami o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Siemionowa i Pana Davida Casha oraz wskazanie, że niepowołanie w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Lewickiego (jako jednego z kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami Umowy) lub Pana Krzysztofa Siemionowa będzie uprawniać Biofund do skorzystania z możliwości odstąpienia od Umowy.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form