Szukaj
Close this search box.

58/2022 Prezentacja istotna dla podjęcia uchwał związanych z możliwością realizacji transakcji z Biofund (por. RB nr 55/2022)

Prezentacja istotna dla podjęcia uchwał związanych z możliwością realizacji transakcji z Biofund (por. RB nr 55/2022)

Raport bieżący nr: 58/2022

Data: 17.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) na dzień 28 października 2022 r., Zarząd, przekazuje prezentację istotną dla podjęcia uchwał związanych z możliwością realizacji transakcji, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2022, tj. uchwał z punktów 6 – 10.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezentacja zostanie zaprezentowana publicznie online inwestorom w dniu 17 października 2022 o godz. 15:00.

link rejestracyjny: https://ccgroup.clickmeeting.com/medicalgorithmics-webinar/register

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form