Szukaj
Close this search box.

57/2022 Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r.

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r.

Raport bieżący nr: 57/2022

Data sporządzenia : 14.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 października 2022 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zawierający nowy projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podejmowanej w ramach punktu 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2022 roku, który to projekt przewiduje wybór p. Andrzeja Gładysza na przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form