Szukaj
Close this search box.

57/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 57/2021

Data: 21.12.2021 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., występującego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające informację, że:

– w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 15 grudnia 2021 roku Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 10 % głosów, tj. do 9,014 % na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz

– na rachunkach zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny znajduje się łącznie 608 592 akcji Spółki, co stanowi 12.23% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form