Szukaj
Close this search box.

56/2021 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 56/2021

Data: 20.12.2021 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 a) w związku z art. 69a i art. 69b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające informację o zmianie udziału OFE PZU w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 15 grudnia 2021 r..

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. powiadomiło Spółkę, że:
– przed objęciem 206 000 akcji nowej emisji serii H, Fundusze posiadały 515 689 akcji, co stanowi 11,92 % udziału w kapitale zakładowym oraz 515 689 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 11,92 % ogólnej liczby głosów;
– po objęciu akcji nowej emisji serii H, Fundusze posiadają 721 689 akcji Spółki, co stanowi 14,50 % udziału w kapitale zakładowym oraz 721 689 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 14,50 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form